نامه اعتراض به کتب ملی دندانپزشکی

بسمه تعالی
مقام منیع معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان
جناب آقای دکتر باقر لاریجانی

با اهداء سلام و احترام و به منظور پیشگیری از تضییع وقت گرانبهای جنابعالی، مطالبی به اختصار و فهرستوار در خصوص تدوین کتب ملی دندانپرشکی حضورتان ایفا میگردد:
1. علیرغم اینکه کتب ملی دندانپزشکی تاکنون در هیچ دانشگاهی تدریس نشده اند معهذا کل این کتب به عنوان مرجع آزمون دستیاری سال 1397 در نظرگرفته شده اند که جای شگفتی بسیار دارد چراکه اساساً فلسفه وجود دانشگاه را زیر سوال میبرد!
2. تا کتابی تدریس نشود تنافضات، اشتباهات علمی، محتوایی و ... آن شناخته نخواهد شد و لذا بسیار پسندیده تر بود اگر این کتب پیش از قرار گرفتن به عنوان مرجع آزمون، حداقل 3 تا 4 سال در دانشکدههای دندانپزشکی کشور تدریس و نظرات، پیشنهادات و اصلاحات ضروری با نظر استادان و پیشکسوتان هر رشته در آنها اعمال میشد و پس از آن به عنوان جزئی از منابع امتحان قرار میگرفت.
3. در پانل گزارش فعالیت دبیرخانه آموزش دندانپزشکی مورخ 27 اردیبهشت ماه سال جاری، دستاندرکاران کتب ملی نسبت به بی نقص نبودن آنها اذعان و از دانشجویان درخواست ویرایش داشتهاند!
4. با عنایت به اینکه درکوریکولوم جدید آموزش دندانپزشکی، کتب مرجع بین المللی حذف و کتب ملی جایگزین آنهاشده اند، چنانچه از مهرماه سال جاری این امر محقق گردد، فارغ التحصیلان چهار سال آینده به این مراجع اشراف خواهند داشت و لذا تا پیش از آن منطقی به نظر نمیرسد که مأخذ امتحان ورودی دستیاری قرار گیرد.
5. در فهرست منابع این کتب به کرات شاهد ارجاع به پایان نامه ها میباشیم که نمونه آن در کتب علمی پزشکی معتبر دنیا مشاهده نمیشود. همچنین ایراد بسیار بزرگی که به این کتابها وارد است نقض آشکار حق نشر انحصاری (Copyright) است، چراکه در بسیاری از فصول، تصاویر و اشکال فراوانی از کتب خارجی بدون کسب مجوز از ناشر اصلی در کتب ملی کپی شدهاست. این موضوع میتواند مسائل حقوقی و حیثیتی وسیعی در سطح بین المللی برای جامعه علمی-پژوهشی کشور به بار آورد. بنابراین لزوم یک بازنگری جامع در تدوین و نشر این کتب حتی پیش از تدریس آنها حس میشود.
6. این که دانشجویان از مراجع علمی بین المللی وآشنایی با زبان انگلیسی محروم شوند و آموزش کلی دندانپزشکی محدود به 14 جلد کتاب شود آیا به صلاح آموزش باشد یا خیر برعهدهی جنابعالی و وزارت متبوع بوده و ما خود را شایستهی اظهارنظر در این خصوص نمیدانیم.
7. از بیش از 2000 نفر شرکت کننده در آزمون سال 1396 تنها حداکثر 500 نفر مجاز به انتخاب رشته خواهند شد، لذا بیش از 75% متقاضیان مجاز به انتخاب رشته نخواهند بود. بنابراین در صورت تغییر ناگهانی منابع آزمون 1397 به کتب ملی در حق کثیری از داوطلبان امسال اجحافی بزرگ خواهد شد، چراکه زحمات شبانه روزی و چند ساله اکثریت شرکت کنندگان یک شبه بر باد فنا می رود. در سال گذشته نیز عده ای از داوطلبان از بیم تغییر احتمالی و ناگهانی منابع آزمون آینده به ناچار انتخاب رشته نمودند و وارد رشته های غیرمحبوب خود شدند که البته همانطور که مستحضرید پس از آن با عنایت جنابعالی مجدداً منابع به حالت سابق بازگشت. امید است که مجدداً شاهد چنین اجحافی در حق داوطلبان نباشیم. در همین راستا طبق بیانات مسئول آزمون سازی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، داوطلبان باید فرصت کافی برای آمادگی و مطالعه منابع آزمون ها را داشته باشند بنابراین تغییر در منابع آزمونها حداقل سه سال بعد از تصویب و اعلام عمومی اجرا خواهد شد، در غیر این صورت تغییر در منابع قابل اجرا نیست (ایسنا، 14 آذر 95).
عليهذا با عنايت به آنچه به استحضارتان رسید و با توجه به اينكه اشكالات كتب مرجع ملى به مانند گذشته همچنان به قوت خود باقیست و شرايط آن از جمله عدم تدريس نسبت به سال گذشته تغييرى نيافته است، لذا از آن مقام محترم مستدعیست كتب ملى دندانپزشكى از منابع آزمون سال ٩٧ حذف گردد و تا زمان رفع کامل نواقص و مشکلات پیرامون آن، به عنوان مرجع در آزمون دستیاری مورد استفاده قرار نگیرد.
 جمعی از معترضین به منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی

Sign this Petition

By signing, I authorize Dr. Petition to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook