Специализиран транспорт за хора с увреждания в град Русе

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ГРАД РУСЕ

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ,

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

 

С тази петиция отправяме нашето искане за осигуряване на територията на град Русе на специализиран транспорт  за трудно подвижни възрастни хора и хора с увреждания, които са лишени от възможността да използват обществения транспорт в града ни.

Достъпният транспорт улеснява участието на трудно подвижни хора и на хората с увреждания в пазара на труда и по този начин подпомага борбата срещу бедността и социалната изолация.

Настояваме да бъде осигурена възможността за ползване по заявка от нуждаещи се граждани на  специализирано транспортно средство (микробус), адаптирано за хора с увреждания, за превоз в рамките на град Русе.

Тази услуга да се предоставя на  потребителите (трудно подвижните възрастни хора и хората с увреждания)  и на придружителите им, а именно техните лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

Услугата да се предоставя на принципа „От врата до врата“ и да обслужва лица в инвалидни колички и лица с изключително тежки заболявания на опорно-двигателния апарат, незрящи и други, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги или страдат от по-тежки увреждания, които не позволяват използването дори на пригоден обществен транспорт.

Начина на ползване на услугата (безплатно или срещу заплащане на цената на градския транспорт) да се определя от общинският съвет.

Такъв вид специализиран транспорт има в редица големи общини като София, Варна, Бургас и прочие.

Господин кмете, уважаеми общински съветници, вярваме, че ще направите необходимото и в нашият град хората със затруднено придвижване да могат да живеят достойно и да са независими в интегрирането си в общественият живот.

Поднасяйки тази петиция на вашето внимание и на вниманието на русенската общественост, се надяваме тя да бъде подкрепена не само от хора с физически проблеми, а и от останалите ни съграждани. 

 

 


Семейство ЧЕНКОВИ    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize Семейство ЧЕНКОВИ to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Facebook