نامه سرگشاده جمعی از فرهیختگان ایرانی مقیم خارج از کشور در نقد تعرفه پیشنهادی بودجه 97 برای عوارض خروج از کشور

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...