Migrationsverket får inte utvisa de som är skyddsbehövande!

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...
Facebook