Επιτρέψετε στα Δημόσια Πανεπιστήμια να προσφέρουν θέσεις σε μαθητές με βάση διεθνή προσόντα πρόσβασης / Allow Public Universities to admit students with international examinations

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...