Community's response to the Grade 7 ZIMSEC Ndebele Paper 2013


Guest

/ #70

2013-10-24 02:10

Libulalela abantwabethu ingqondo,if bengasekho abantu bokuqhatsha iphepha lesiNdebele alibhalwe ngoPhathisa Nyathi,N S Sigogo laboSilandulo umfokaMoyo ngoba lento yinhlamba kithi singamaNdebele.