Nei til utbygging av Nedre Otta! - No to damming the Otta river!


Guest

/ #4

2012-11-18 11:00

700+ søknader om konsesjon i NVEs søknadsdatabase
300+ konsesjoner som skal revurderes innen 2020
Her må det tas en overordnet samla vurdering!

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook