Community's response to the Grade 7 ZIMSEC Ndebele Paper 2013

Quoted post


Guest

#5

2013-10-22 11:51

Loludaba kuqakathekile ukuthi lulungiswe masinyane isizwe yisizwe ngolimi lwaso ngakho ukusebenziswa kolimi lwethu butshapha kuhudulela phansi isithunzi sethu njengabantu futhi akukho emthethweni.

Replies


Guest

#79 Re:

2013-10-31 00:36:18

#5: -

kwenza sibonalkala njengezilima,yikho nje sibuhlungu ngendlela abantwabethu abaubzwengayo kulo umhloliso