Community's response to the Grade 7 ZIMSEC Ndebele Paper 2013

Quoted post


Guest

#70

2013-10-24 02:10

Libulalela abantwabethu ingqondo,if bengasekho abantu bokuqhatsha iphepha lesiNdebele alibhalwe ngoPhathisa Nyathi,N S Sigogo laboSilandulo umfokaMoyo ngoba lento yinhlamba kithi singamaNdebele.

Replies

kito

#83 Re:

2015-11-30 13:06:57

#70: -