Most popular petitions in Iran in 2019

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

امضا برای طرح عدم کفایت روحانی رییس جمهور ایران

Created: 2019-12-11 Statistics

تظلم خواهی پزشکان متخصص طرحی در مورد رأی غیرانسانی لغو مرخصی زایمان

Created: 2019-12-03 Statistics

Eteraz dvm

Created: 2019-02-09 Statistics

Iranian Students' U.S. Visa

Created: 2019-12-19 Statistics

نامه‌ی سرگشاده‌ی طلاب و اساتید موسسه‌ی علمی تحقیقی مکتب نرجس (س) جهت آزادی خانم مرضیه هاشمی

Created: 2019-01-19 Statistics

درخواست دانشجويان کارشناسي ارشد رشته مشاوره در مامایی جهت ایجاد فرصت ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی سلامت جنسی

Created: 2019-12-21 Statistics

درخواست اقدام ازانجمن محترم صنعت پخش دارو وشرکت های پخش برای آزادی دکترگودرزی_داروسازموسس اززندان جهت اعاده طلب شرکت های پخش دارو

Created: 2019-12-06 Statistics

اصلاحات تفاهم نامه

Created: 2019-11-06 Statistics

انتقاد از سامانه تعيين وقت ملاقات، اداره كل تجهيزات پزشكي كشور

Created: 2019-08-08 Statistics

درخواست تاسیس انجمن علمی پزشکان عمومی استان تهران

Created: 2019-02-02 Statistics

درخواست کمک از دولت برای بهبود شرایط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

Created: 2019-12-24 Statistics

بازبینی در تعیین حد نصاب قبولی سهمیه های ایثارگران 25% و 5% در آزمون ورودی دانشگاه از 70% به حداقل 80% نمره آخرین فرد قبولی داوطلبان آزاد

Created: 2017-11-24 Statistics

اعتراض به مصوبه غیرقانونی24آبان1397شورایعالی سازمان نظام پزشکی

Created: 2018-11-19 Statistics

درخواست برگزاری میانترم درس اطفال ۲نظری

Created: 2019-10-08 Statistics

داروپخش

Created: 2019-06-23 Statistics

درخواست اصلاح قانون حدنصاب زبان

Created: 2019-07-23 Statistics

اعتراض جامعه دامپزشکی به پذیرش بی رویه دانشجو در دانشگاه ها

Created: 2018-10-23 Statistics

نظرمردم مغان به نحوه واگذاری کشت وصنعت مغان وپایاب سد خداآفرین

Created: 2016-11-25 Statistics

Ardabil is waiting for the train...

Created: 2016-09-08 Statistics

Campaign to Compulsory Military Service

Created: 2014-05-16 Statistics