Most Popular Petitions

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

iranian radiologists

1158 Created: 2015-07-31 Statistics

Complaints from the BKEX exchange

1474 Created: 2023-11-03 Statistics

مخالفت با هر نوع داروخانه زنجیره ای

1108 Created: 2015-10-04 Statistics

نامه درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست محترم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس

1037 Created: 2022-05-14 Statistics

نامه جامعه رادیولوژی به ریاست محترم جمهوری

1064 Created: 2016-03-12 Statistics

درخواست استادان علوم پایه از سازمان بهداشت جهانی برای انجام اقدام موثر علیه تحریم‌های آسیب‌زننده‌ به سیستم بهداشتی ایران در مبارزه با کرونا

1022 Created: 2020-03-20 Statistics

نامه انجمن متخصصان زنان به وزیر بهداشت در خصوص سونوگرافی

1051 Created: 2018-03-03 Statistics

نامه درخواست تعطیلی مراکز آموزش دندانپزشکی و شبکه های خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به شیوع ویروس کرونا

934 Created: 2020-02-26 Statistics

اعتراض اعضاء هیات علمی به ایجاد سقف برحقوق و مزایا

920 Created: 2021-11-20 Statistics

نه به پنج به دو

867 Created: 2020-03-05 Statistics

نامه اعضای جامعه پزشکی کشور خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد برای رفع تحریم‌ها بر علیه ایران

883 Created: 2020-03-25 Statistics

تظلم خواهی پزشکان متخصص طرحی در مورد رأی غیرانسانی لغو مرخصی زایمان

861 Created: 2019-12-03 Statistics

اعتراض جامعه دامپزشکی به پذیرش بی رویه دانشجو در دانشگاه ها

718 Created: 2018-10-23 Statistics

IELTS Problems In IRAN

681 Created: 2023-08-05 Statistics

1399نامه به وزیر بهداشت/دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

663 Created: 2020-09-21 Statistics

معرفی دکتر بهزاد مهکی

681 Created: 2021-07-09 Statistics

Request for investigation into Saudi Arabia's Hajj stampede

660 Created: 2015-09-29 Statistics

حذف سهمیه ناعادلانه ۵ درصدی رزمندگان از آزمون دستیاری دندانپزشکی

607 Created: 2017-09-30 Statistics

تعویق زمان آزمون دستیاری ۹۶

615 Created: 2016-10-06 Statistics

كمپين حمايت از علي ضيا مجري توانمند صدا و سيما

609 Created: 2015-11-04 Statistics