Juliau, nusikirpk plaukus!

Vedami grynai savanaudiškų ir subjektyvių p askatų, prašome Juliaus pakeisti šukuoseną.

Siūlome savo visokeriopą pagalbą ir paramą.