Noodmaatregel tijdens Coronavirus: bijverdienen tijdens werkloosheid en tegelijk een bijdrage leveren aan de economie, een win-win!

Screenshot_2020-03-30_at_17.34_.16_.png

Door de Corona crisis zijn er enorm veel steunmaatregelen uitgevaardigd voor de bedrijven om de impact op de economie te beperken.  Maar door de economisch werkloosheid vallen werknemers terug op een inkomen dat soms onder de armoede grens valt of alvast niet voldoet aan het uitgavenpatroon dat ze gewend zijn. 

Daarom wil Supremia in samenwerking met haar klanten graag strijden voor een aantal noodmaatregelen voor de werknemer. 

  1. Tijdelijk werklozen tgv de Corona crisis inschakelen in cruciale beroepen (zorg, energie, voeding etc.) en hun toestaan bij te verdienen zonder verlies van de werkeloosheidsuitkering tot ze aan 100% van hun loon komen (beperkte cumul). Deze maatregel is bijvoorbeeld in Duitsland al van kracht.

  2. Uitbreiden van de regeling voor personen die reeds een bijberoep uitoefenen naar personen die een nieuwe activiteit wensen te gaan uitoefenen net om hun tijd in deze Corona crisis nuttig te besteden met behoud van de werkeloosheidsuitkering, inclusief de versoepeling tot 30.06.2020 die reeds bestaat voor personen die reeds een bijberoep uitoefenen nl. “het bijberoep moet u niet aangeven en de andere voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop u de activiteit uitoefent en het soort activiteit moet u niet vervullen. De inkomsten uit uw bijberoep zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.”
    Of ten minste beperkte cumul mogelijk om bij te verdienen tot ze aan 100% van hun loon komen.

Deze maatregelen kosten geen extra geld voor de overheid, in tegendeel, op deze manier kunnen er mensen gevonden worden om de cruciale beroepen uit te oefenen, want er is al een tekort aan personeel in de supermarkten en de zorgsector
De maatregelen kunnen dus zelfs de economie een boost geven met nieuw creatief ondernemerschap dat een effect heeft dat de Corona crisis kan overstijgen.

Wil jij graag bijverdienen, of je collega's, vrienden of familie steunen? 
Teken dan deze online petitie en deel ze met je netwerk!

Samen staan we sterk in deze strijd!

 

Stay Safe & Healty!

Supremia 

 

Screenshot_2020-03-30_at_17.32_.27_.png

 


Supremia - Tina Verstraeten, Head of Legal    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize Supremia - Tina Verstraeten, Head of Legal to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...