خواستار حذف شرط دو سال سابقه در رتبه بندی معلمان

اعتراض به نحوه رتبه بندی معلمان

و خواستار حذف شرط دو سال سابقه برای رتبه 1

 

این رتبه بندی نیاز هست که شامل تمامی معلم ها باشد. (شرط دو سال سابقه برای رتبه 1 حذف گردد) و قرار ندادن معلم های تازه استخدام شده در طرح رتبه بندی بی انصافی و توهین به آنها محسوب می گردد

اگر معلم های تازه استخدام شده صلاحیت قرارگرفتن در طرح رتبه بندی را نداشته اند پس چگونه الان درس می دهند و معلم شده اند

در این طرح، بند 2 ماده 63 برنامه ششم توسعه اجرا نشده و دولت در حقیقت در یک حرکت فراقانونی و بل غیرقانونی خودسرانه رتبه بندی معلمان را تهیه و اجرا می کند

 این رتبه بندی کیفی نیست ( سبک هیئت علمی اش بماند که وعده میدادند) . به عبارتی در این طرح 50 درصد امتیاز را روی سابقه و ضمن خدمت قرار داده اند که درصد بالایی می باشد؛ در حالی که ملاک کیفی مهمی نمی باشد و تنها 30 درصد برای چند ملاک کیفی دیگر قرار داده شده است و همچنین ملاک های ارزشیابی با جزئیات بیان نشده است.

میزان اضافه شدن حقوق بر اساس آن آنقدر کم هست که هیچ گونه انگیزه ای ایجاد نخواهد کرد 

ملاک سختی کار در مقاطع مختلف نیاز هست که مورد توجه قرار گیرد

 این روش رتبه بندی باعث بی انگیزه شدن کامل افراد پویا و علمی و خلاق خواهد شد. چون در اینجا بیشتر سابقه و پرکردن ضمن خدمت ها ملاک می باشد

این طرح بدون مشورت با معلم ها و شنیدن مشکلات و نظرات آن ها ، طرحی ناقص و ناعادلانه خواهد بود

کسانی که این طرح را اجرا کرده اند برای نابود کردن کار می کنند نه آباد کردن

اینجانب نسبت به نحوه رتبه بندی اعتراض خود را اعلام می دارم و خواستار بازنگری و در نظر گرفتن موارد بالا در رتبه بندی معلم ها می باشم


گروهی از معلم ها    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize گروهی از معلم ها to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook