Petycja o przywrócenie ESN UJ do pomieszczenia 030

Comments

#2

I'm signing this because ESN UJ helped thousands of students!

Ewa Medynska (Krakow, 2017-02-07)

#8

Because ESN UJ is the best!

Karolina Dopierała (Bydgoszcz, 2017-02-07)

#10

Podpisuję tę petycję, ponieważ jestem wolontariuszem w ESN UJ od 2013 roku i w tym czasie zdążyłam zauważyć oraz doświadczyć, ile dla studentów zagranicznych, jak i polskich robi nasza organizacja. Niestety nasza działalność bez pomieszczenia o odpowiednich warunkach jest mocno utrudniona. Uważam, że przywrócenie organizacji biura w pokoju 030, bądź podobnym pomieszczeniu, znacznie ułatwiłoby nam działalność.

Natasza Romaniuk (Kraków, 2017-02-07)

#19

I was an Erasmus Student at UJ last year and immensely enjoyed coming to the ESN office to have someone to talk to and help me whenever I needed anything. Many of the amazing activities ESN does for international students would be much harder to organise without them having their own space at the university. Please support international students and the volunteers who do their best to give all Erasmus students a wonderful experience at UJ!

Eva Kubr (Vienna, 2017-02-07)

#25

The ESN an their vast workload require an own office of suitable size and I'm outraged that it is even up for dispute that they get that back.

Felix Korff (Kraków , 2017-02-07)

#32

Podpisuję tą petycję, ponieważ nie wyobrażam sobie dalszych działań tej organizacji bez pomieszczenia, które mogłoby stanowić jej siedzibę oraz uważam, że uczelnia powinna wspierać organizację, która w tak ogromnym stopniu dba o interesy jej studentów!

Justyna Zapłata (Kraków, 2017-02-07)

#36

Podpisuję sie pod petycją gdyż uważam, że kluczowym jest posiadanie przez organizację studencką odpowiedniego miejsca do pracy szczególnie jeśli wiążę się z tym 15 lat tradycji. Pokój 030 zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju członków ESN UJ oraz pomocy wszystkim studentom zagranicznym przyjeżdzającym na Uniwersytet Jagielloński. Należy pamiętać o tym, że ESN jest największą organizacją studencką w Europie a ESN UJ jej częścią co wiąże się z odpowiedzialnością właściwej reprezantacji tejże organizacji przed wszystkimi zainteresowanymi. Wierzę, że biuro jest wizytówką organizacji studenckiej. To pierwsze wrażenie wywierane na studentach, którzy przybywając z różnych krajów,tworzą sobie opinię o ESN UJ a tym samym o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Patrycja Więcław (Bordeaux, 2017-02-07)

#44

ESN deserves an own office

Manuel Ángel Reyes Resta (Sevilla, 2017-02-07)

#56

ESN member

Anna Karcz (Kraków, 2017-02-07)

#60

ESN UJ organises every week plenty of events in favour to the erasmus students and they need, in my opinion, a good local for their meeting. It's important!

Laurent Loosveldt (Seraing, 2017-02-07)

#73

Podpisuję tę petycję, ponieważ wiem, jak członkowie ESN UJ co semestr pomagają ogromnej licznie zagranicznych studentów. Bez ich interewencji, przyjezdni by sobie zdecydowanie nie poradzili. Dodatkowo ESN UJ za swoja szeroką działalność został wyróżniony już nie raz na tle innych sekcji ESN na całym świecie.
By dalej tak sprawnie funkcjonować, studenci zaangażowani w ESN UJ potrzebują biura, w którym mogą prowadzić spotkania, udzielać pomocy i organizować prawie 200 wydarzeń. Działalność w tak dużej i prężnej organizacji przygotowuje studentów do przyszłej pracy.

Daniel Mofina (Kraków, 2017-02-07)

#113

ESN was the best thing UJ and Krakow offered

Fazza Alqahtani (Jeddah, 2017-02-08)

#114

Because office is crucial for every ESN section.

Michał Wiercioch (Stockholm , 2017-02-08)

#117

ESN UJ is deserves the best!

Mehmet Arif Akkaya (İstanbul , 2017-02-08)

#123

I was a witness of this organization becoming the most recognized one in Europe. The fact that we are the biggest support and a partner to JU BOSZ (Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych at that time) arised from the cooperation built by many years. I hope that now, having in mind all of the pride that ESN UJ brought to the University, we will keep up the good work, having all of the facilities provided- such as the most important one -ESN office- which is the first place for students to meet the university.

Magdalena Żurowska (Zurowska, 2017-02-08)

#124

I'm signing because I want to help them to get them office back. Every academic year they help over 1000 foreign students who participate in Erasmus program. They helped us every time. We love them ❤️

Desislava Zhelyazkova (Veliko Tarnovo, 2017-02-08)

#128

Przewodnicząca ESN UJ 2009/2010, Przewodnicząca Stowarzyszenia ESN Polska 2010/2011, Członek honorowy ESN UJ

Magdalena Stanisławska-Czop (Kraków, 2017-02-08)

#132

I'm a member

Michał Wzorek (Kraków, 2017-02-08)

#137

ESN UJ is the best!!

Ebru Bıyık (Ankara, 2017-02-08)

#160

I'm signing because I have been on Erasmus myself and thanks to ESN I could enjoy it and feel safe since the beginning!

Artur Sarata (Tymbark, 2017-02-08)

#178

The volunteers are doing an extremely important job to integrate the foreign students into the university. They need support frm the university to do that.

Mariin Kärp (Tallinn, 2017-02-08)

#179

ESN is an organization that made my stay in Krakow unforgettable! So many nice and friendly people helped us with everything we needed, organized so much amazing events and made us feel like we have here one big family! Those volunteers definitely deserve their own office!!! Thank you ESN! :) You are the best!!! :)

Zuzana Redžović (Zagreb, 2017-02-08)

#191

I'm signing, because every ESN section needs an office.

Quang Hung Le (Warszawa, 2017-02-08)

#192

To jest nie do pomyślenia żeby prestiżowa organizacja jaką jest Erasmus Student Network nie posiadała swojego biura.

Rene Helmans (Warszawa, 2017-02-08)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...