Culture Declaration Skåne 2019

Comments

#18

Skåne är känt för sitt fria kulturliv och har länge varit en region i framkant, både i organisation, finansiering och konstnärligt nyskapande. Scensverige önskar att de ansvariga politikerna ödmjukt omprövar sitt beslut efter all denna information som producenterna och de nationella organisationerna lagt fram.

Ulricha Johnson (Stockholm, 2019-01-23)

#23

Så lite pengar, så mycket förlorad energi. Malmö o Skåne tappar attraktionskraft för besökare

Kerstin Nolin (Stockholm, 2019-01-23)

#24

Kultur är livsviktig .

Ingrid Wennerstrand (Trelleborg, 2019-01-23)

#32

För att kultur är samhällets lungor!

Erik Thosteman (Lund, 2019-01-23)

#50

Jag skriver på grund av att Region Skånes nedskärning är förödande för Skånes kulturliv och att det är ett steg i fel riktning från en tidigare progressiv kulturpolitik

Henrik Hulander (Malmö, 2019-01-23)

#52

Den fria scenkonsten är en del av vår kultur, vårt samhälle och främjar broar oss emellan. Ett samhälle utan kulturskapare är ett fattigt samhälle. Vi lever i ett rikt land, men våra konstnärer lever utan skyddsnät. De humanistiska och kulturella värden vi har i vårt land får stå tillbaka för ett välfärdssamhälle som hellre ser till andra områden som i mitt tycke snarare skapar mer problem än hjälper dem.

Isabella Amirell (Höör, 2019-01-23)

#60

Jag tror på ett demokratiskt och öppet samhälle.

Lina Ehn Öberg (Malmö, 2019-01-23)

#62

För att jag älskar Konsten

Maria Holmqvist (Stockholm, 2019-01-23)

#68

Detta är ingen besparing i en budget. Det är en medveten attack tillverkad för att tillfredsställa kulturfientliga krafter. Jag minns dagar då man inte behövde argumentera med borgerliga politiker om kulturens självklara plats i samhället. Uppenbarligen nya tider, om inte beslutet korrigeras.

Fredrik Gertten (Malmö, 2019-01-23)

#70

Jag tycker det är oerhört kortsiktigt och farligt att skära ner på samtliga kulturanslag för det kulturella livet i Skåne. Det innebär att det fria musik-och teaterlivet är för evigt hotat. Det som har byggts upp under väldigt lång tid kan på kortaste tiden (mindre än en sekund) raseras. Detta är oacceptabelt! Vill fortsätta stödja kulturverksamheten genom att själv gå på många föreställningar som man hinner med och medverka dessutom i dessa. Så att ta tillfället i akt att skriva under denna protest NU!!!

Benjamin Staern (Malmö, 2019-01-23)

#73

Det går inte att skära ner mer på kulturen.

Jenny Jensen (Malmö, 2019-01-23)

#80

Jag ser hur viktigt det är med fri scenkonst för många i samhället.

amanda lebert (malmö, 2019-01-23)

#82

Bra barnteater behövs.

Arne Ahlqvist (Malmö, 2019-01-23)

#83

Alla Tiders Teater ( fd Somnarteater på Krapperup) där jag är med drabbas direkt och riskerar att gå under efter 27 års verksamhet.

Martha Vestin (Stockholm, 2019-01-23)

#86

Jag anser att en utveckling av, inte avveckling av, det fria kulturlivet är en profilfråga för Skåne och en självklar viktig pusselbit i Skånes regionala utveckling.

Claes Forsell Andersson (Lund, 2019-01-23)

#90

Det räcker nu

Hampus Linder (Malmö, 2019-01-23)

#91

Kultur och humansim är grunden för mänsklig utveckling, grunden för fred och frihet, grunden för öppenhet och förståelse och acceptans av olikheter.

Janny Terfelt (Ängelholm, 2019-01-23)

#105

Jag arbetat i Malmö mellan 1989-2009 som bl a producent i de flesta fria grupper. Jag vet hur viktiga de är i det kulturella ekosystemet.

Madeleine Nilsson (Visby, 2019-01-23)

#109

Driver Teater Theatron

Suzanna Santrac (Lund, 2019-01-23)

#114

Jag jobbar som kulturarbetare och det här påverkar mig personligt. Det här är förkastligt!

Filip Johansson (Vallentuna, 2019-01-23)

#119

För att beslutet om att pausa kulturbidragen inte bara påverkar fria grupper och konstnärer och alla deras samarbetspartners utan även hela Malmö som stad på lång sikt.

Linda Forsell (Malmö, 2019-01-23)

#122

Utan kultur dör ett land!

Helena Hedlund (Örebro, 2019-01-23)

#132

Magnus Gertten, dokumentärfilmare

Magnus Gertten (Malmö, 2019-01-23)

#137

Ett fullständigt förödande beslut med långsiktiga konsekvenser. Den fria (scen)konsten genererar så oerhört mycket värde för i sammanhanget så lite pengar jämfört med andra aktörer och områden.

Eva Gustafsson (Umeå , 2019-01-23)

#142

Kulturen är en viktig aktör i vardagen och i samhället.

Ulrika Rang (Malmö, 2019-01-23)

#145

Att dra in anslag till fria grupper raserar årtiondens arbete och den kulturella infrastruktur som regionen borde vara stolt över och som dessutom är en attraktionskraft både nationellt och internationellt.

Kerstin Avemo (Stockholm, 2019-01-23)

#175

Det fria kulturlivet är en förutsättning för det fria livet.

Ingela Envall (Askeröd, 2019-01-23)

#179

Jag skriver under för att våra "kulturarbetare" är ovärderliga. Samhället blir fattigare utan kulturen!!

Pia Hellberg (Lund, 2019-01-23)

#183

Det måste finnas alternativ till den institutionella konsten. Stänger man ner den fria scenkonsten gör man intrång på den demokratin!

Alexander Hopman Lilja (Göteborg, 2019-01-23)

#197

Kultur är inget extra lull-lull som man kan ta bort eller ta fram när det finns "extrapengar", utan villkor för värdigt samhällsliv!

Susanna Lundberg (malmö, 2019-01-23)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...