نامه متخصصین طب اورژانس به وزیر بهداشت جهت پیگیری مطالبات و موانع رشته تخصصی طب اورژانس

Comments

#67

مظلومیت متخصصین طب اورژانس
در خط اول بودن و پیشگام بودن در همه بحرانهای زیستی و تروریستی و بلایای طبیعی و غیرطبیعی
تخریب و تضعیف جایگاه رشته طب اورژانس درصورتیکه به معنایی واقعی طب یعنی طب اورژانس

Ali Karimian (Tabriz, 2020-09-20)

#93

این رشته ومتخصصینش واقعا مظلوم اند اما بهترين یار مردم مستضعف وبی چیز بودن در اورژانس های شلوغ وبی امکانات مراکز دولتی چه قبل و چه بعد از کرونا متاسفانه ط مدیریتی این رشته طاقت‌فرسا رو به انحلال نزدیک کرده

رسول صالح پور (شیراز , 2020-09-20)

#98

Ok

Mostafa Sajady (Yazd, 2020-09-20)

#170

من متخصص اورژانس هستم ودرخواست بالا را امضا مينمايم

Fariba Yazdanbakhsh (Abadeh, 2020-09-27)

#176

We need rules change.

Hussein Rezaei (Rasht, 2020-10-06)

#184

علت واضحه
CPR ۸ کا
حساب میشه ولی
سوند سوپرا پوبیک نورولوژیست ۲۵ کا ،
این کوچکترین مثال
تو خود بخوان قافیه این مجلس
واقعا مسخرست🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

عزالدین غفاری (تهران , 2020-10-21)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...