Let's save the Plečnik Stadium

Comments

#429

Plečnikov stadion se MORA ohraniti v prvotni obliki....Pečečnikovi načrti so nesprejemljivi!!!

Lili Kokovnik (Ljubljana, 2021-05-03)

#452

Sem proti rušenju arhitekturnih, kulturnih in zgodovinskih spomenikov, uničevanju urbanega prostora,"zgoščevanju" mesta, pozidavi zelenih površin , dovolj je"arhitekturnega" onesnaževanja naše ljubljene Ljubljane.

Nada Dolenc Jankovič (Ljubljana, 2021-05-03)

#456

Je stadion kulturna dediščina.

Nejc Munda (Ljubljana, 2021-05-03)

#488

To ni prava smer za Ljubljano!

Jaka Geltar (Radovljica, 2021-05-03)

#490

SI zelim ohraniti Plecnikov stadion in Plecnikovo Ljubljano

Ajasja Ljubetic (Ljubljana, 2021-05-04)

#491

Peticijo podpisujem, ker si zelim, da se ohrani vrhunska slovenska kulturna dediscina, arhitekturni spomenik izredne vrednosti tako v nacionalnem kot evropskem merilu.

Ana Krevelj (Brezovica pri Ljubljani, 2021-05-04)

#506

Živim že vrsto let v popolnoma degradiranem in depresivnem okolju, ter seveda kot bližnji stanovalec želim ponovno videti Plečnikovo mojstrovino v pravi lepoti in v službi someščanov

Vladimir Remšak (Ljubljana, 2021-05-04)

#511

Je treba dediščino varovati ne (le) kapitalizirati.

Petja Grafenauer (Ljubljana, 2021-05-04)

#532

Peticijo podpisujem, ker se zavedam arhitekturnega in kultunega pomena Plečnikovega spomenika in menim, da bi veliko bolj primerno bilo stadion ohraniti v njegovi obliki in ga ponovno uporabljati v namene, za katere je bil zgrajen.

Nika Vorih (Maribor, 2021-05-04)

#543

Peticijo podpisujem, ker želim ohraniti Plečnikov stadion!

Eva Gulin (Šempeter pri Gorici, 2021-05-04)

#576

Kdo rabi še en trgovski center? Kupite si taje domišljijo.

Barbara Čančer (Maribor, 2021-05-04)

#577

Ker so Plečnikova dela in zapuščina znana in spoštovana po vsem svetu in je takšno poseganje v njegovo arhitekturo skrunitev slovenske dediščine, posebej pa se kaj takšnega ne sme zgoditi prav v Sloveniji, kjer bi njegova dela morali še bolj varovati.

Sara Kager (Radenci, 2021-05-04)

#579

Nočem, da Ljubljana postane najgrse mesto na svetu.

Mija Novak (Ljubljana, 2021-05-04)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...