Let's save the Plečnik Stadium

Comments

#1202

Bežigrajski stadion je odraz stanja duha v državi. Je nazoren primer moči kapitala in arogance njegovih lastnikov, ki se je dodobra udomačila tudi pri nas.

Tatjana Pinoza (Ljubljana, 2022-05-20)

#1204

Mi je mar za našo kulturno dediščino in njenega avtorja.

Protič Mira (Maribor, 2022-05-20)

#1210

Je to velika dediščina za nas.

Andreja Janež (Kočevje, 2022-05-20)

#1214

ker imam polno kepo neoliberalnega upravljanja javnega dobrega

tomaž muhič (ljubljana, 2022-05-21)

#1216

Je Plečnikov stadion del slovenske kulturne dediščine, ki presega meje naše države. Edinstven tovrstni arhitekturni objekt v naši državi, ki bi ga morali varovati + delo arhitekta, ki bi naj bil v ponos vsem Slovencem.

Nika Vorih (Maribor, 2022-05-21)

#1221

Ker je to sramota za najlepše mesto na svetu in ker je to ponižajoče, nespoštlivo do našega velikana arhitekta s katerim se tako radi hvalimo.

Brigita Velše (Ljubljana, 2022-05-22)

#1225

Je to najboljša rešitev, park je potreben, lahko je tudi neke vrste botanični vrt

Ksenija Matevžič (Ljubljana, 2022-05-22)

#1229

Sestrinjam s pobudo.

Katja Florjanc (Ljubljana, 2022-05-23)

#1238

Bistveno je, da se čim več dobrin ohrani in ostane v širši javni uporabi. Zapuščina mladim. Kriminal je, da načrtno opustijo obnovo in potem poceni lastninijo.

Marijana Alič (Dravograd, 2022-05-31)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...