PETITION FOR THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKOW

Comments

#2

Uważam, że nauka powinna być wolna od wpływów politycznych

Marek Węgrzyn (Kraków , 2021-05-30)

#3

Nie zgadzam się na niszczenie uczelni.

Ewa Młynarczyk (Kraków , 2021-05-30)

#7

Nie pozwólmy, aby niszczono nasz Uniwersytet!

Edyta Fryc (Kraków, 2021-05-30)

#8

Podpisuję, bo to mój obowiązek!

Ewa Żmijewska (Kraków, 2021-05-30)

#10

To co robi PIS z tą uczelnią jest karygodne!!!

Mariusz Matuliński (Warszawa, 2021-05-30)

#24

Jestem związany z uczelnia od września 1969 roku - studia, wszystkie szczeble kariery akademickiej, funkcja prodziekana, sekretarza naukowego Instytutu, prorektora. Zawiadomieniem pocztowym /za potwierdzeniem odbioru/ rektor Piotr Borek w istocie wypędził mnie z Uczelni. To nie jest zachowanie godne rektora, który cokolwiek rozumie z istoty uniwersytetu i faktu iż pozostaje pierwsza toga w UP. Przykro. Dlatego podpisuje by innych ten styl rektora Borka już nie dotknął.

Jacek Chrobaczynski (Wieliczja, 2021-05-30)

#36

Nie godzę się na niszczenie dorobku wielu pokoleń i takiego traktowania ludzi, którzy tworzyli przez lata tę uczelnię. Nie godzę się na kłamstwa oraz mieszanie się polityki w sprawy uczelni.

Agnieszka Blaszyńska (Kraków, 2021-05-30)

#37

Podpisuję, ponieważ jestem absolwentem tejże Uczelni i stanowiła ona dla mnie miejsce rozwoju intelektualnego. Zwalniane osoby nigdy nie powinny być tak potraktowane z uwagi na dorobek i zasługi. Czuję, że to obowiązek i powinność bronić miejsca, z którego wyrosłem. W obliczu braku dowodów dotyczących złej sytuacji ekonomicznej i w obliczu braku dialogu z pracownikami oraz studentami, podejmowane decyzje są niezrozumiałe, by nie powiedzieć haniebne.

Adrian Biela (Kraków, 2021-05-30)

#39

Nie godzę się na takie niegodne traktowanie pracowników. Często z dużym dorobkiem naukowym.

Patrycja Wlazło- Makowska (Szydłowiec, 2021-05-30)

#46

Uczelnia powinna być wolna od polityki.

Waldek Starzak (Dobczyce, 2021-05-30)

#49

Jako absolwentka UP, wyrażam kategoryczny sprzeciwko postępującej ostatnio destrukcji uczelni przez nieodowiedzialne działania niekompetentnych ludzi!

Dorota Ryś (Kraków, 2021-05-30)

#55

Ciemna zmiana niszczy wszystko na czym położy łapy, zatem bratanie się z nimi to samobójstwo dla autonomii uniwersytetu.

Marcin Ugorski (Kraków, 2021-05-30)

#58

Tak trzeba

Paweł Sołtys (Jurgów, 2021-05-30)

#76

Nie zgadzam się polityką nowej władzy uczelni

Krzysztof Świder (Kraków, 2021-05-30)

#81

losy pracowników UP nie są mi obojętne. Jestem także pracownikiem Uniwersytetu.

Elżbieta Marek (Piotrków Trybunalski , 2021-05-30)

#85

Jestem studentką UP i nie rozumiem, dlaczego z instytutu, w którym studiuję, zwalniani są niezwykle kompetentni i zasłużeni pracownicy.

Patrycja Jaroszek (Wola Radłowska, 2021-05-30)

#86

Podpisuję bo mi wstyd. Wstyd, że takiego rektora wybraliśmy. Wstyd, że wiele osób woli nie robić nic. Wstyd, że są tacy, którzy ochoczo zajmują miejsca zwalnianych.

Renata Iwan (Kraków , 2021-05-30)

#95

Ponieważ jestem za wolnością nauki! I chcę walczyć o dobre imię swojego Uniwersytetu!

Adam Czapliński (Kraków, 2021-05-30)

#100

Jako pracowniczka UAM w Poznaniu solidaryzuję się z koleżankami i kolegami z UP w Krakowie.

Judyta Wachowska (Poznań, 2021-05-30)

#117

Podpisuję, ponieważ nie zgadzam się z tym żeby wykładowcy byli zwalniani lub tez otrzymywali niższe pensje za to ze edukują innych ludzi

Maria Kwolek (Kraków, 2021-05-30)

#120

Zgadzam się z treścią petycji.

Michał Caba (Kraków , 2021-05-30)

#127

Uważam, ze każdy młody zasługuje na zdobycie wiedzy i edukacji nieważne gdzie sięgają jego zainteresowania. A starsi doświadczeni doktorzy i profesorowie zasługują na zawód i robienie tego co im sprawia radość. Jeśli chodzi o stan finansowy uczelni uważam ,że jest on wystarczająco dobry aby nikogo nie zwalniać i nie usuwać instytut filozofii i socjologii, biura karier UP czy bibliotek wydziałowych.

Adrianna Bryl (Michałowice, 2021-05-30)

#130

To jest skandal!

Anna G. Tarnowska (Warszawa, 2021-05-30)

#158

Jest dla mnie niedopuszczalna forma zwalniania zasłużonych osób. Uczonym należy się szczególne miejsce w społeczności akademickiej.

Dorota Felcenloben (Ciepłowody, 2021-05-30)

#170

Jestem studentką UP

Róża Bojanowska (Kraków , 2021-05-30)

#172

Zgadzam, się

Sandra Podwika (Chrzanów , 2021-05-30)

#186

Solidaryzuję się z pracownikami UP!

Antoni Kowalczuk (Opole, 2021-05-30)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...