نامه سرگشاده جمعی از فرهیختگان ایرانی مقیم خارج از کشور در نقد تعرفه پیشنهادی بودجه 97 برای عوارض خروج از کشور

Statistics

DateSignatures
2018-01-25 1
2018-01-11 1
2018-01-10 1
2018-01-09 1
2018-01-08 3
2018-01-07 2
2018-01-06 16
2018-01-05 31Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...