Most popular petitions in Taiwan in 2017

  • Country: Taiwan
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

SISTAR'S LONELY PHYSICAL ALBUM

We are a group of fans, listeners, followers and supporters of Starship Entertainment (Korea)'s SISTAR.   We are demanding Starship to release a physical album of SISTAR'S Lonely and For You.  SISTAR disband is a blow to the KPOP Music Industry, their songs and performances are already missed by many.  Rated by many as a befitting finale song by SISTAR, it is a shame that there is no physical album released.  The album will miss the opportunity of rated as a Legend in the years to come. Starship

Created: 2017-06-05 Statistics

Resumption_of_The_Paris_Peace_Conference_1973

THỈNH NGUYỆN THƯ Của Quân, Dân, Cán, Chính Nước Việt Nam Cộng Hòa hiện còn sống tại Quốc Nội hay đang lưu vong tỵ nạn Cộng Sản trên khắp thế giới. Về việc Trung Cộng dùng sức mạnh quân sự đe dọa Biển Đông và Cộng Sản Bắc Việt vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyến. Kính Gời :       -     Ông Ban-ki Moon, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc -         Các Nước Thành Viên đã ký kết Định Ước Quốc tế về Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973 -         Các Quốc Gia trên Thế Giới từng bang giao với Nước Việt Nam Cộng Hòa 1954-1

Created: 2015-07-13 Statistics