Most popular petitions in Vietnam in 2015

  • Country: Vietnam
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Resumption_of_The_Paris_Peace_Conference_1973

THỈNH NGUYỆN THƯ Của Quân, Dân, Cán, Chính Nước Việt Nam Cộng Hòa hiện còn sống tại Quốc Nội hay đang lưu vong tỵ nạn Cộng Sản trên khắp thế giới. Về việc Trung Cộng dùng sức mạnh quân sự đe dọa Biển Đông và Cộng Sản Bắc Việt vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyến. Kính Gời :       -     Ông Ban-ki Moon, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc -         Các Nước Thành Viên đã ký kết Định Ước Quốc tế về Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973 -         Các Quốc Gia trên Thế Giới từng bang giao với Nước Việt Nam Cộng Hòa 1954-1

Created: 2015-07-13 Statistics

Save Mateo Kovacic!

Dear Mr Thohir or to whom it might concern,   We are interisti, fans of the proud black and blue club from Milano, the great FC Internazionale Milano. Ever since the historical Treble in 2010, club has been heading in a downward spiral, eventually leading president Moratti to a historical decision 3 years later on. In 2013 we got a new owner in Mr. Erick Thohir and we respect the changes that are supposed to strengthen our organization but it should not be forgotten that our beloved Inter is fir

Created: 2015-06-06 Statistics