Most popular petitions in Vietnam in 2017

  • Country: Vietnam
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Resumption_of_The_Paris_Peace_Conference_1973

THỈNH NGUYỆN THƯ Của Quân, Dân, Cán, Chính Nước Việt Nam Cộng Hòa hiện còn sống tại Quốc Nội hay đang lưu vong tỵ nạn Cộng Sản trên khắp thế giới. Về việc Trung Cộng dùng sức mạnh quân sự đe dọa Biển Đông và Cộng Sản Bắc Việt vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyến. Kính Gời :       -     Ông Ban-ki Moon, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc -         Các Nước Thành Viên đã ký kết Định Ước Quốc tế về Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973 -         Các Quốc Gia trên Thế Giới từng bang giao với Nước Việt Nam Cộng Hòa 1954-1

Created: 2015-07-13 Statistics

SISTAR'S LONELY PHYSICAL ALBUM

We are a group of fans, listeners, followers and supporters of Starship Entertainment (Korea)'s SISTAR.   We are demanding Starship to release a physical album of SISTAR'S Lonely and For You.  SISTAR disband is a blow to the KPOP Music Industry, their songs and performances are already missed by many.  Rated by many as a befitting finale song by SISTAR, it is a shame that there is no physical album released.  The album will miss the opportunity of rated as a Legend in the years to come. Starship

Created: 2017-06-05 Statistics

Ông Trần Hồng Hà phải từ chức - Formosa phải bồi thường thiệt hại

  YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỪ CHỨCYÊU CẦU CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TY FORMOSA PHẢI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI   Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, vô cùng phẫn nộ trước đại họa thảm khốc đang xảy ra tại các vùng biển miền Trung và đang lan dần ra trên cả nước. Đại họa này không những hủy hoại môi trường trên biển, trên bờ, gây khốn đốn cho hàng trăm ngàn gia đình ngư dân, mà còn đưa đến nguy cơ nhiễm độc thực phẩm, gây thiệt hại cho nền kinh tế và đe dọa sức khỏe người Việt Nam. Trư

Created: 2016-04-30 Statistics

Right to use sign language in educational programmes

  World Federation of the Deaf is calling individuals to sign this petition, New Era Document, which rejects the resolutions of the 1880 Milan Congress that banned the use of sign language from educational programmes for deaf children. This is a call upon all nations and people of the world to remember history and ensure that educational programmes accept and respect all languages, including sign languages, and all forms of communication. The New Era Document was first presented and signed by hu

Created: 2010-09-17 Statistics