Voor de slachting van dieren zonder pijn, DOOR bloeding en ZONDER verdoving

Aan zijne Majesteit de Koning der belgen,                                          FRANCAIS
Aan de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Aan de Belgische federale eerste minister,
Aan de federale minister van gezondheid,
Aan de federale minister van landbouw,
Aan de minister-presidenten van de drie regionale regeringen Vlaams, Waals en Brussels, ,
Aan de drie regionale ministers van dierenwelzijn,

Ondergetekende, Belgische burger strevend naar een burgerlijk samenleven en de vrede, vraag U om deze petitie voor een opheffing van het verbod tot ritueel slachten te overwegen,

Omdat de slachtpraktijk van dieren MET verdoving VOOR de bloeding onaanvaardbaar is,

Omdat de beoogde methode voedselgevaren inhoudt door bloedsplinters en bloedretentie door vroegtijdige hartstilstand,

Omdat deze methode een slag omvat die de schedel van het dier verbrijzelt, dat het breken van beenderen een zeer pijnlijke aandoening is, of een gewelddadige elektrocutie die een pijnlijke epileptische aanval veroorzaakt,

Omdat deze methode expliciet en officieel door alle vertegenwoordigers van de religieuze gemeenschappen in ons land wordt afgewezen, van het joodse consistorie tot alle christelijke kerken, zonder te spreken van de moslims executieven,

Omdat deze methode de burgers de vrije uitoefening van hun religie verbiedt, zoals nochthans door de grondwet (artikel 19) gewaarborgd,

Omdat deze methode burgers dwingt om dagelijks ongezond voedsel te eten dat gestold bloed bevat,

Omdat deze methode de dieren extra en onnodig leed toebrengt,

Omdat dit lijden objectief door EEG op honderden dieren werd gemeten,

Omdat de afwezigheid van lijden tijdens de joodse of moslim rituele slachting ZONDER verdoving subjectief kon worden waargenomen,

Omdat met name de joodse en moslimgemeenschappen vooral op de menselijke gezondheid gericht zijn,

Omdat leden van deze zelfde gemeenschappen ook naar dierenwelzijn streven,

Omdat alle christelijke gemeenschappen het verbod op rituele slachtingen verwerpen omdat het een serieuze aanval op samenleven en tolerantie vormt,

Omdat leden van de moslimgemeenschap echter de belangrijkste redenen voor hun empathie verklaren, zonder te worden gehoord,

Omdat over de hele wereld de wetenschappelijke positie bijna unaniem achter gelovigen is, naar de mening van pijnartsen (anesthesiologen en psychiaters), sophrologen, universiteitsprofessoren of dierenartsen die de nodige objectieve tests hebben gedaan,

Omdat leden van de wetenschappelijke gemeenschap hetzelfde standpunt verdedigen en vele anderen aantonen dat rituele slachtingen zoals door Joden en Moslims beoefend beter is voor de menselijke gezondheid en minder pijnlijk voor de dieren.

Omdat de slechte kwaliteit van het vlees door specialisten en slagers is erkend,

Omdat deze gewelddadige behandelingen en schokken onnodig dierenleed veroorzaken, wat blijkt uit de donkere kleur van het bloed en de adersplinters in de spieren die met deze methode zijn verdoofd,

Omdat deze ‘stun shots’ (verdovingslagen) niet garanderen dat het dier op het moment dat het in het slachthuis wordt gesneden bewusteloos is,

Omdat ik redelijkerwijs niet kan geloven dat een hamerslag op de schedel en een elektrische schok pijnloos zijn,

Omdat ik niet kan geloven dat bloedverlies pijnlijk is,

Omdat bloedverlies, door gebrek aan bloeddruk, geleidelijk maar snel het flauwvallen en een diepe slaap zonder pijn veroorzaakt, zoals blijkt uit handleidingen van anesthesiologie,

Omdat de verenigingen die vechten voor het opleggen van de verdoving vóór het slachten vooral vleesconsumptie willen afraden,

Omdat deze zelfde verenigingen in hun publiciteitscampagnes systematisch discriminatoir antislamitisch zijn en de feest van de moslims diaboliseren,

Omdat deze zelfde verenigingen publiekelijk in de strijd tegen ander dierenleed meestal afwezig zijn,

Omdat deze laatsten wetenschappelijke bewijzen verwerpen, in plaats daarvan op eenvoudige populistische indrukken van ongeleerde toeschouwers vertrouwen,

Omdat de gekozen parlementsleden niet naar experten over het onderwerp hebben geluisterd, die door de verdedigers van de rituele slachting werden voorgesteld, alvorens over wetsontwerpen in twee van de drie regio's te stemmen,

Omdat in dit dossier de parlementen in volle politieke crisis zijn aangesproken, tijdens één van de grootste schandalen van onze geschiedenis, om deze schandalen te dekken en tegelijkertijd de media te bezetten die vaak graag roddels verspreiden tegen de islam,

Omdat, om volkomen legitieme ethische redenen, de consument die voor de bescherming van dieren gevoelig is het recht heeft om geen vlees te consumeren dat het gevolg van dierenleed is, veroorzaakt door verdoving met een gewelddadige slag op de revolverhamer of door een elektrische schok,

Omdat de Europese richtlijn bepaalt dat het verdoven van dieren verplicht is vóór het slachten of doden (...) tenzij deze verdoving niet met de praktijk van rituele slachting verenigbaar is (artikel R. 214-70 van de Belgische landelijke code, Europese richtlijn 984654, Europese verordening nr. 1099/2009),

Omdat de religieuze argumenten duidelijk zijn, een geslagen dier voor joden en moslims niet langer voor consumptie kan worden geslacht,

Omdat de verdoving door gewelddadige slag op de schedel of door elektrische schok niet met de praktijk van de joodse of islamitische rite verenigbaar is,

Omdat dit verbod in de wet ertoe zou leiden dat joden en moslims onder druk zouden staan om België te verlaten,

Verzoek ik u formeel dat, minstens,

1.      maatregelen worden genomen om gelovige burgers gerust te stellen in de beoefening van hun godsdienst door vlees uit een slachthuis te kunnen eten dat de rituele slachting eerbiedigt,

2.      dat de nodige vrijstellingen worden toegestaan voor slachthuisprojecten die rituele slachting mogelijk maken,

3.      dat maatregelen worden genomen voor de etikettering van vlees of preparaten die vlees-extracten bevatten, met een vermelding van de slachtmethode, zodat het recht op informatie van de consument wordt geëerbiedigd,

Ik vraag u bovendien op de lange termijn om een uitgebreider (universitair) onderzoek door deskundigen te laten uitvoeren die door alle betrokken partijen zijn voorgesteld en een tegenstrijdige evaluatie over de verschillende slachtmethoden te onderzoeken, om te bewijzen welke het gezondst zijn voor de mens en het minst pijnlijk voor de dieren,

En dat, als het verdoving van dieren vóór het slachten, zoals nu toegepast, pijnlijker zou zijn dan ritueel slachten, deze industriële methode zonder uitzondering verboden zou worden, en dat de veralgemening van het verbod op pijnlijke methoden als levenseinde voor alle dierenslachtingen zou worden opgelegd.

In afwachting van uw reactie, Sire, Excellenties, Dames en Heren, en omwille van uw beschouwing van mijn mening als burger,

Met eerwaarde hoogachting.

Sign this Petition

By signing, I authorize Michel DARDENNE to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )