تظلم خواهی از قوه قضاییه

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته

سلام علیکم 

حضرت رسول اکرم میفرمایند :نعمتان مجهولتان الصحه و الامان .

قریب به اتفاق سربازان سلامت کشور مشمول توصیفاتی نیستند که در رسانه های جاهل و غالبا مغرض نمایانده می شوند و با عنایت به جزئیات مشقات تحصیل پزشکی تا ایام اشتغال آزاد ،اوضاع با آنچه مبادی رسمی به اطلاع مردم و احیانا جنابعالی می رسانند ،متفاوت است.

امضا کنندگان از محضر ریاست محترم قوه قضاییه استدعا دارند که برای رضای خدا و در راستای وظایف عدالت گسترانه،تیمی را مامور به رسیدگی به امور زیر نمایندوحتی حاضرند هزینه تحقیق وتفحص رابپردازند:

1-در برنامه تحول سلامت چه مقدار منابع مالی اعم از ریالی و ارزی صرف شده است و محل تهیه ی منابع کجا بوده است و مهمتر آنکه چه کسری از منابع مالی صرف دستمزد پزشکان شده است و هرز رفت منابع کجا بوده و به نام که و به کام که بوده است و اصولا ادامه این برنامه نفع و ضرر چه کسانی را در پی خواهد داشت؟

2-درحالیکه پزشکان جز فرزندان زحمتکش این آب و خاک هستند چرا اینگونه مورد هجمه رسانه ای و حتی هجمه یدی وضرب وشتم ودشنام در اقصی نقاط کشور و حتی پایتخت واقع می شوند و وزارت بهداشت و نظام پزشکی که علی رغم اسم پرطمطراقش امروزه مدیریت صغیر وزارت بهداشت است، چه نقش دفاعی برعهده دارند و حتی پاسبان مستقر در مراکز درمانی چرا در اقدامات تدافعی از پزشکان کوتاهی میکنند؟

3-اینکه برای 47 درصد متشاکین در سازمان پزشکی قانونی قصور پزشکی منجر به پرداخت دیه تعیین می شود آیا تناسبی بادرصد قرارهای منع تعقیب صادره دادگستری کشورمان ونیز محکومیت در دادگاه های نظامی دیکتاتوران آفریقا دارند؟

یا واقعا وضیعت آموزش پزشکی ما آن قدر افتضاح شده است که پزشکان این همه دچار قصور می شوند و یا اصولاباید برمبنای فقه ویژه تحریرالوسیله حضرت امام قصور پزشکی مجددتعریف و ارزیابی شود؟

ایا درقوه قضا میشود قاضی بدوی راکه رای ش در مرحله تجدیدنظرشکسته است محاکمه کرد ،ایا قاضی بدوی قصورکرده یا نظرش راداده است؟چرا درمحاکم پزشکی چنین دیدگاهی وجودندارد؟؟

4- بخشنامه های صادره از وزارت بهداشت که گاهی در دیوان عدالت شکسته می شوند نشان از مدیریت ناکارآمد ولوازجانب مدیرانی با القابی مانند فرماندهی دارد که مزید عذاب پزشکان گردیده است و متاسفانه نظام پزشکی که باید بر اساس عنوان مدافع صنفی، موضعی عادلانه بگیرد در سکوت و گاه حمایتی تاسف بار رفته است و اگر شکایت ازنحوه انتخابات نظام پزشکی  سال 96  رسیدگی مصلحت مدارانه دادسرای فرهنگ و رسانه تهران را ملاحظه فرمایید،بیشتر به علل آن پی خواهید برد.

حتی در مقوله تعیین تعرفه بخش خصوصی هم ظلم آشکار به پزشکان میشودونقایص وقصورات بیمه هاسبب اجحاف به پزشک میشود تا جایی که نهادی بنام شورایعالی بیمه سلامت که هنوز تاسیس نشده است مبادرت به امرغیرقانونی میکند وباکمال تاسف ،دیوان عدالت هم چشم براین توهم قانونی میبندد

5-دستمزدهای بسیار پایین در دوران تحصیل پزشکی پایین تر از حقوق کارگران،بی احترامی حتی مسئولین شبکه ها و دانشکده ها که ازجنس پزشکان به بالا پرتاب شده هستند،عدم رعایت شرط انصاف و مصلحت مملکت مثلا در مقوله اخیر مرخصی زایمان که در تضاد و با جملات حضرت رسول(ص) مبنی بر کثرت مسلمین از کارگزاران نظام صادر میشود بسیار آزارنده و از موانع خدمت رسانی اصولی و بهینه هستندحتی تاجایی پیش رفته که وزارت بهداشت تعهدمحضری برخلاف قانون صریح  خدمات پزشکان از پزشکانی که قبلا طرح مناطق محروم گذرانده اند میگیرد و احدی هم به تظلم خواهی پاسخ نمیدهد.

 6-اینکه حاکمیت قائل به جلوگیری از قاچاق سوخت است اما اهتمام در رفع ازارهای منجربه مهاجرت نخبگان وتخلی منابع معنوی کشورمیشود را چه کسی باید پاسخگوباشد؟

درصورت موافقت با جلسه حضوری،مایل به ارائه جزئیات هستیم.

مجددا استدعا دارد که در مقوله طرح تحول سلامت و جرائم پزشکی که بر حسب گزارشات پزشکی قانونی رکورد دار نه تنها پزشکی بلکه کل جرائم دنیا می شویم دستور ویژه صادر نمایید.

Sign this Petition

By signing, I authorize volunteer docters to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook