ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υπογράφοντας εδώ συμφωνείτε και υποστηρίζετε ότι η μουσική και τα καλλιτεχνικά χρειάζεται να γυρίσουν στα ελληνικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Sign this Petition

By signing, I authorize AnonymousStudents to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...