نه به حضور اجباری دانشگاه ها

لطفا برای حفظ سلامتی خودتون و جامعه به این کمپین بپیوندید و آن را به اشتراک بگذارید. حضوری شدن دانشگاه ها و مدارس جز آسیب به جامعه  و عزیزانمان نخواهد داشت. 

ضمن اینکه در کلاسهای اجباری به دلیل زدن ماسک و عدم اکسیژن رسانی درست به مغز و بدن ، انجام فعالیت های یادگیری و آموزشی به شدت سخت خواهد بود.


جمعی از دانشجویان و محصلان    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize جمعی از دانشجویان و محصلان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...