Leave to Appeal - Collett vs FRB Constitutional Court Application

http://2.bp.blogspot.com/-L-FpTHCMvGY/TgROvs2NNrI/AAAAAAAAF84/hAkaEiQ5f5Y/s1600/Petition-Pls-sign.jpg

We, the undersigned,

hereby support the NCR in its case in approaching the Constitutional Court with regards to the FNB/Collett matter as this decision adversely affects the debt counseling process and the consumer as the decision appears to be contrary to the purpose of the National Credit Act.

 

Ons, die ondergetekende

hiermee ondersteun die NKR in sy saak om die Konstitusionele Hof te nader met betrekking to the Collett vs FRB saak.  Hierdie besluit het 'n nadelige uitwerking op die skuldberadings proses en die verbruiker as die besluit blyk te wees, in die teenstelling met die doel van die Nasional Krediet Wet.

 


Debt Restructuring Services    Contact the author of the petition