Za Muzeum romské kultury/ For the Museum of Roma Culture


Guest

/ #9

2013-04-06 18:04

Včerejšího dne jsem zaslechla zprávu, že mají být zmíněná dvě muzea sloučena.
Jako nelze například bytovou krizi řešit sestěhováním rodin do jednoho bytu, tak stejně nelze nedostatem finančních prostředků řešit slučováním dvou institucí s rozdílným zaměřením.Takovýto postup je krátkozraký, ničemu neprospěje a v samém důsledku může vztahy majoritní a minoritní části společnosti ještě více zproblematizovat.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook