We want czech subtitles in Mass Effect 3!

Jelikož první i druhý Mass Effect dostali českou lokalizaci, je velmi nerozumné ji neudělat taky do třetího dílu. Dokončete trilogii prosím! Nejen Česko, ale taky hráči ze Slovenska si chtějí užít velké finále trilogie v jazyku, kterému bez problému rozumí. Jsou tady tucty dobrovolníků, kteří jsou ochotní udělat lokalizaci zdarma. Prosíme Vás, EA, nezklamte nás.

Since first and second Mass Effect got their czech translation, it is very unreasonable to not to make translation of third game. Finish the trilogy please! Not only Czech Republic, but also gamers from Slovakia want to enjoy the big final of trilogy in language they can easily understand. There are dozens of volunteers that would make translation for FREE! Please EA Czech, dont disappoint us.

Sign this Petition

By signing, I authorize Mass Effect fan to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook