We want czech subtitles in Mass Effect 3!

Jelikož první i druhý Mass Effect dostali českou lokalizaci, je velmi nerozumné ji neudělat taky do třetího dílu. Dokončete trilogii prosím! Nejen Česko, ale taky hráči ze Slovenska si chtějí užít velké finále trilogie v jazyku, kterému bez problému rozumí. Jsou tady tucty dobrovolníků, kteří jsou ochotní udělat lokalizaci zdarma. Prosíme Vás, EA, nezklamte nás.

Since first and second Mass Effect got their czech translation, it is very unreasonable to not to make translation of third game. Finish the trilogy please! Not only Czech Republic, but also gamers from Slovakia want to enjoy the big final of trilogy in language they can easily understand. There are dozens of volunteers that would make translation for FREE! Please EA Czech, dont disappoint us.