PETICIJA ZA IZMJENU UREDBE O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU (u dijelu koji se odnosi na vlasnike i korisnike plovila)

Contact the author of the petition

BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA NAUTIČARE, 2018.

2017-10-07 08:56:30

Naglašavamo kako ne tražimo ukidanje boravišne pristojbe, već isključivo njezino niveliranje sa boravišnim pristojbama u ostalim vrstama smještaja kako nautičari ne bi bili diskriminirani u odnosu na ostale goste. Nautičari su u pravilu gosti visoke platežne moći, no ovakav pristup toj kategoriji gostiju, koji ostavlja dojam pokušaja nerazumnog izvlačenja novca iz njihovih džepova dugoročno će štetiti nautičkom turizmu i smanjiti broj nautičara koji pohode hrvatsku obalu, čime se nanosi šteta Hrvatskoj kao zemlji s višestoljetnom pomorskom tradicijom. Stoga se nadamo da će naši argumenti biti prihvaćeni i da će iznosi boravišne pristojbe za nautičare biti svedeni na razumnu i prihvatljivu mjeru.


Nautica PortalShare this petition

Help this petition to reach more signatures.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook