Za Muzeum romské kultury/ For the Museum of Roma Culture

Contact the author of the petition

Informace k petici za zachování samostatného MRK/ Information about the petition for the maintaining of the Museum of Roma Culture

2013-04-06 10:22:49

Petice byla zveřejněna on-line 5. dubna 2013/ Petition was published on-line on 5th of April 2013.

Petice bude adresována předsedovi vlády České republiky a Ministryni kultury/ The petition will be addressed to the Prime minister of the Czech Republlic and to the Minister of Culture of the Czech Republic.

Podpisy sbíráme do konce května 2013!/ Signatures will be collected until the end of May 2013!

Děkujeme za Váš podpis a prosíme o šířené petice mezi Vaše kontakty./ Thank you for signing and sharing of the petition among your contacts.

Krizový štáb/ Crises Committee, krizovystab@centrum.cz

 


Krizový štábShare this petition

Help this petition to reach more signatures.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook