radioanjoman

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition radioanjoman.

This post has been removed by the author of this petition (Show details)

2015-01-31 20:07Guest

#2

2015-01-31 22:43

تا شفاف سازی کامل مخالفم

Guest

#3

2015-01-31 22:49

امیدوارم همکاران پرتجربه و مورد قبول پشتوانه ای برای نیروی کارآمد و هوشمند و جوانی باشند که در این روزها دغدغه های جامعه رادیولوژی را پیگیری مینمایند، هرچند این همکاران قدیمی بواسطه ریشه عمیقی که در طول سالیان دراز در زمینه های علمی و صنفی دوانده اند کمتر از این گزند هاو دغدغه هانگرانی به خاطر خواهند داشت ج

Guest

#4

2015-01-31 22:57

تاشفاف سازی کامل مخالفم

Guest

#5

2015-01-31 23:16

انتخابات انجمن تهران دارای ایهاماتی است که قبل از انتخابات باید اساسنامه ان مشخص شده و باید ابتدا انتخابات انجمن مرکزی انجام شود بعد در مورد انتخابات تهران تصمیم گیری شود


Guest

#6

2015-02-01 00:39

تابعد از انتخابات انجمن مرکزی رادیولوزی مخالف برگزاری انتخابابات انجمن تهران هستم


Guest

#7

2015-02-01 04:46

سپاس از زحمات دوستان عزیزم

Guest

#8

2015-02-01 13:03

مخالف تشکیل انجمن تهران


Guest

#9

2015-02-01 19:36

سلام به همه جوونای فعال گروه تشکیل انجمن تهران مصداق آب در هاون کوبیدن است و کاریست بس احمقانه!

Guest

#10

2015-02-02 07:00

مخالفت خود را با تشکیل انجمن تهران اعلام میکنم.


Guest

#11

2015-02-03 22:34

negative.mokhalef

Guest

#12

2015-02-04 20:59

مخالف تا اعلام لیدرها
Hashemi

#13 Re:

2015-02-09 19:43

#12: -  

 


Guest

#14

2015-02-09 20:40

من مخالفت خود را با تشکیل انجمن اعلام میکنم

Guest

#15

2015-02-18 16:22

سلام ما راديولوژيست ها با هر گونه موازى كارى و حركات خارج از اصول انجمن راديولوژى صد در صد مخالفيم كسانى كه اين كار زشت را انجام دادند منافعشان را در جاى ديگرى جستجو كنند در مبارزه براى حفظ رشته نه در تيشه به ريشه رشته زدن! ننگ بر منفعت طلبى به هر قيمت