Za Muzeum romské kultury/ For the Museum of Roma Culture


Guest

/ #15

2013-04-08 12:26

Muzeum romské kultury má nezastupitelnou kulturní a vzdělávací roli nejen pro zachování romské kultury, ale pro rozvoj romské komunity. Je však významné pro celou českou společnost, pro rozvoj tolerance a vzájemného soužití i s dalšími etniky a národnostmi, má funkci sociální a etickou, kromě toho napomáhá odstraňovat problémy, které zatím naši politici dost úspěšně neřeší. Role Muzea romské kultury a jeho výlučnost i všechny specifické funkce, které plní, by byly sloučením s jinak zaměřeným subjektem výrazně narušeny a zastřeny. Náš Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství s Muzeem romské kultury spolupracuje, máme s touto spoluprací výborné zkušenosti při programech pro učitele vzdělávající romské žáky. Jedná se o špičkové odborné pracoviště, které by mělo ministerstvo kultury i vláda považovat za ukázkovou instituci pro prezentaci České republiky v zahraničí. Úsporná opatření by měla začít na jiných místech, především u těch, kdož podobná rozhodnutí vydávají a schvalují.
Jana Kohnová, vysokoškolská učitelka

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook