Za Muzeum romské kultury/ For the Museum of Roma Culture


Guest

/ #16

2013-04-08 13:17

Je to jedno z nejlepších muzeí v České republice. Vím, o čem mluvím, jsem léta členkou čestného výboru Gloria musaealis. Jelikož je umístěno ve čtvrti hojně obývané Romy, působí zcela přirozeně. Nemusím snad dále popisovat, jaký je jeho pozitivní vliv na romskou i většinovou kulturu v celé ČR, jakou reprezentaci ČR v Evropě představuje. Je to naše chlouba. A kde by měly být ty báječné výtvarné práce? Ve sklepě?
S energickou přímluvou za zachování Muzea romské kultury v Brně Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook