Community's response to the Grade 7 ZIMSEC Ndebele Paper 2013


Guest

/ #5

2013-10-22 11:51

Loludaba kuqakathekile ukuthi lulungiswe masinyane isizwe yisizwe ngolimi lwaso ngakho ukusebenziswa kolimi lwethu butshapha kuhudulela phansi isithunzi sethu njengabantu futhi akukho emthethweni.