Community's response to the Grade 7 ZIMSEC Ndebele Paper 2013


Guest

/ #25

2013-10-22 17:34

Lezizinja ze Zimsec zisijwayela kabi. Labo okuthiwa ngama 'experts' olimi lwesi Ndebele kumele amakhanda abo agiqike ngokushesha, kumbe bathenjiswa amadiamonds ukuze babulale imvelo yethu. Nxaaaa