NEEN! tegen BEPROEVING in het ONZE VADER

Comments

#1

iets wat al meer dan 2000 jaar bestaat, mag niet veranderd worden! Beproeving is niet hetzelfde als bekoring!

(Boechout, 2016-12-03)

#11

misleading translation

(Brecht, 2016-12-04)

#12

Allen kunnen worden bekoord (door het kwaad,Satan) maar alleen zij die dat willen zijn zondaars.
Allen kunnen worden beproefd (door God) en alleen zij die dat willen worden heiligen.

(Antwerpen, 2016-12-04)

#14

1/ gaat in tegen de eenheid van het Onze Vader van de Wereldkerk, 2/ gaat in tegen de Katechismus van de RKK, 3/ gaat in tegen de Woorden van Jezus zèlf, 4/ veroorzaakt onvrede ipv eenheid 5/ beproeving is niet de juist vertaling in deze context en verandert daardoor de inhoud en betekenis van het gebed!

(Deerlijk, 2016-12-04)

#15

Het zijn de Woorden van Jezus zèlf. Men verandert de Woorden van Jezus niet!

(Deerlijk, 2016-12-04)

#16

Kijk naar de Griekse tekst en vertaal deze.

(1540 Herne, 2016-12-04)

#18

Eerst duwden de Nederlanders ons de handcommunie door de strot, waardoor heel velen de Kerk hebben verlaten, en nu de genadeslag ?

(Oostende , 2016-12-04)

#19

Het gaat in tegen de KKK en tegen al wat Paulus zegt over het heiligend effect van doorstane beproevingen

(Kontich, 2016-12-04)

#32

akkoord
de essentie van het geloof ligt in de verkondiging van de juiste geloofsinhouden en die veranderen niet zoals ook God zelf niet verandert!

(Wichelen, 2016-12-05)

#33

In het nieuwe Onze Vader wordt de zonde weggemoffeld

(Brugge St Michiels, 2016-12-05)

#34

Ik ben voor: Laat ons niet in bekoring vallen, want anders klopt het woord MAAR niet dat er vlak na komt (maar verlos ons van het kwaad, want een beproeving is geen kwaad). Een beproeving is een mogelijkheid om te kunnen groeien in deugden en in geloof en is dus geen kwaad. Bekoring is wel een kwaad en daarom zegt men : maar verlos ons van het kwaad. Deze verandering is duidelijk een valkuil uitgevonden door de duivel ! Oppassen mensen !

(Brussel, 2016-12-05)

#37

all these changing in prayers are to make us loose our faith

(bruxelles, 2016-12-05)

#38

omdat ik tegen het nieuwe Onze Vader ben

(Brasschaat, 2016-12-05)

#46

Allen kunnen worden bekoord (door het kwaad,Satan) maar alleen zij die dat willen zijn zondaars. Allen kunnen worden beproefd (door God) en alleen zij die dat willen worden heiligen

(Tielt, 2016-12-05)

#49

Two totally different words.and meaning.

(Utrecht, 2016-12-05)

#55

omdat het gebed van GOD DE VADER IS

(olen, 2016-12-06)

#58

Dit "nieuwe" Onze Vader is niet van onze Kerk

(Voorhout, 2016-12-06)

#63

De enige zin die in het Nederlandse en Vlaamse Onze Vader GELIJKLUIDEND was” En LEID ons niet IN BEKORING ” juist die zin laat men weg. De reden is ZEER DUIDELIJK . Men gelooft NIET MEER oprECHT in het bestaan van de duivel als persoon , in het bestaan van de SATAN die voortdurend de mens bekoort en er alléén op uit is de mens mee te sleuren , weg van God. Daarom vragen wij aan de Vader in het aloude Onze Vader om ons weg te houden , weg te leiden van de bekoringen van de duivel…
Het nieuwe Onze Vader is een zoveelste geslaagde zet van de Satan !!!

(Sint- Andries, 2016-12-05)

#64

het is waanzinnig om dit te veranderen, de duivel lacht zich krom.
Gaan ze zeker ook de regel in de bijbel Mt. 26, 40-41 ook veranderen.
Te tries voor woorden....

(Vianen (UT), 2016-12-06)

#65

Het nieuwe onze vader is ketters

(Voorhout, 2016-12-06)

#67

ook ik wil dat deze ketterij stopt!

(Helmond, 2016-12-06)

#70

Beproef mij, Heer, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart .... (psalm 26 vers 2)
Maar ook andere psalmen. En zie ook het boek Job.

(Amsterdam, 2016-12-06)

#71

Deze mag niet in voegen treden .
Dit is ten strengste verboden om in te gaan wat de Heer zelf heeft op aarde heeft gebracht.
Deze komt van onder de aarde niet van het licht.
Leve de Heer .

(Schoten, 2016-12-06)

#73

verwarring stichten komt niet van de Hemel

(Brasschaat, 2016-12-06)

#79

Thomas van Aquino : et ne nos inducas in tentationem , Christus leert ons te vragen om zonden te kunnen vermijden : dat wij ons niet laten verleiden en zo tot zonden vervallen , de mens wordt verleid door het eigen vlees, door de duivel en door de wereld . Aanbevolen lectuur : Over het Onzevader en het Weesgegroet , de Latijnse tekst vertaald en geannoteerd door Carlo Leget ...

(aartselaar, 2016-12-06)

#81

we should never be afraid to suffer trials we encounter, since they are for our purification

(Ottawa, 2016-12-06)

#82

Keep the Lord's Prayer the exact way Jesus taught us in scripture - lead us not into temptation"!

(Hamilton, 2016-12-06)

#83

Do not change the centuries old Lord's Prayer! Keep it as it was originally taught by Christ in scripture!

(Hamlton, 2016-12-06)

#85

The change distorts the meaning of the Pater Noster

(Pulaski, NY, 2016-12-06)

#90

…omdat aan Gods Woord niet gerommeld mag worden.

(Brugge, 2016-12-06)

#93

Omdat in de bijbel staat dat geen jota mag veranderd worden aan het Woord van God. Als het Onze Vader het Woord van God niet is, dan weet ik het niet meer...Men begeeft zich met het nieuwe Onze Vader op glad ijs!

(Hulste, 2016-12-06)

#95

I dont approve THE fact that we as human beings need to 'renew ' THE most important prayer by twisting the words that Jesus Himself gave us to pray . We should value His words and let them be the exact words and phrases as He thought us to pray the Our Lord's Prayer !

(Doorn , 2016-12-06)

#99

Men mag het enige gebed wat Jezus ons gegeven heeft niet veranderen .

(Leersum, 2016-12-06)

#102

Why change a most important prayer in this such turbulent time for Christians in general?

(Amsterdam, 2016-12-06)

#105

Deze kwestie is zo klaar als een klontje: www.katholiekforum.be/onzevader

(Kortrijk, 2016-12-07)

#106

Het nieuwe onze vader klopt niet.

(Valkenburg , 2016-12-07)

#107

Er moet zo zijn zoals in de Heilige Schrift! Punt uit! We moeten aan Christus gehoorzamen... en alleen aan Hem!!!

(Amstelveen, 2016-12-07)

#108

Jezus heeft ons dit zo geleerd en zo zal ik het voor altijd bidden.

(BORSBEEK, 2016-12-07)

#109

Gods leer kun je niet veranderen

(heerlen, 2016-12-07)

#113

Vragen om geen beproeving komt zo goed als neer op het credo 'Do What Thou Wilt' ofte weer zo goed als satanisme.

(Gent, 2016-12-07)

#114

Bekoring duidt het juiste woord aan. Een Beproeving is een totaal ander begrip.

(Antwerpen, 2016-12-07)

#115

de priester zegt toch altijd laten we bidden met de woorden die jezus ons gegeven heeft hoe kun je dit in hemels naam nu veranderen

(heerlen, 2016-12-07)

#116

t.a,m spruijt

(oudewater, 2016-12-06)

#118

I do not agree with this traduction

(borgerhout, 2016-12-07)

#123

I don't agree changing the words Jesus taught us. There are many other things to change. Never change the Word of God!

(Weert, 2016-12-08)

#124

de betekenis van het onze vader verandert

(oosterhout nb, 2016-12-08)

#126

D Maroy

(Avelgem, 2016-12-08)

#132

Nooit zal ik het nieuwe onze Vader bidden op deze onjuiste manier.Het is een belediging t.o.v. onze vroegere vertalers die veel beter Grieks en Latijn hanteerden.Is er momenteel geen dringerder werk in onze Kerk!!?

(2500 Lier, 2016-12-06)

#138

Ik teken deze petitie als Leuvense theoloog die geen enkel fundament ziet in dit nieuwe onze vader en als goed gelovige katholieke koster om de verwarring tegen te gaan.

(Leuven, 2016-12-10)

#140

Wrong translation

(Heverlee, 2016-12-10)

#142

because if we accept this we say that what Jezus gave us about 2000 years ago wasn't right!

(Hoogland, 2016-12-10)

#150

Volksdemagogie vanuit het kerkelijk hart van Vlaanderen en Nederland. Ons bisschoppenapparaat houdt ons voor dat we vrij zijn, dat de verandering enkel toegepast moet worden in de liturgie. Thuis en in gebedsgroepen mag het traditionele Onze Vader wel gebeden blijven worden!! Beste priesters: bidt het Onze Vader, als u de Heilige Mis opdraagt, in het Latijn, opdat we ons niet zouden overgeven aan deze (opzettelijke) dwaling.

(Geetbets, 2016-12-12)

#152

i am not agree with the new version of Our Father .

(Antwerpen, 2016-12-12)

#156

Ik teken deze petitie omdat de verandering volgens mij idd een enorme blunder is.

(kalmthout, 2016-12-13)

#160

Dit is niet mijn enigste grief tegen de vermodernisering van de Kerk.
Waarom omwille van de Nederlanders niet 'Amen' vervangen door 'Doei'.

(Kapellen, 2016-12-13)

#162

http://www.kro-ncrv.nl/.../seizoenen/seizoen-2016/mgr-liesen, enkel als hij spreekt over 'de beproeving' begrijp ik hem voor de nog niet katholieken althans. Maar we moeten juist wel beproefd worden voor het heil v onze ziel en om ons geloof te versterken. Je kiest voor God en de 10 geboden of niet. God stelt ons steeds op de proef. Dus we gaan niet bidden en leid ons niet in beproeving, zoals het nieuwe 'onze Vader vraagt.Mgr. Liesen

Het Onzevader wordt sinds de eerste zondag van de advent op een andere wijze gebeden. Wat is de reden van deze…kro-ncrv.nl

(pittem, 2016-12-13)

#163

Bekoring (of verzoeking)
NIET beproeving

(Kalmthout, 2016-12-13)

#164

ik teken om de wijziging onzinnig is. kerk moet zich eens achter de oren krabben.

(Meijel, 2016-12-13)

#166

Van het Onze Vader blijft iedereen af, van leek tot bisschop, zowel in België als in Nederland!!!

(Antwerpen, 2016-12-13)

#173

Ik ben er ook tegen..heb het juist op ATV gehoord. .! Het moet bij het oude blijven ! Dat zijn de juiste woorden !!

(berchem, 2016-12-13)

#178

Wat moeten wij nog allemaal laten afnemen?????

(Berchem, 2016-12-14)

#179

In de Bijbel staan nog meer teksten die erop wijzen dat beproeving niet kan gebruikt worden in het Onze Vader.

(Mechelen , 2016-12-14)

#181

Wij wensen geen verminking van het gebed dat Jezus ons leerde. Bisschoppen: stop aub met de afbraak van ons geloof en onze tradities!

(Vilvoorde, 2016-12-14)

#189

Laten we deze eeuwen oude traditie gewoon behouden zoals we ze al zoveel jaren gewoon zijn !

(Berchem, 2016-12-14)

#191

100 % met je eens

(Deurne, 2016-12-14)

#193

beproeving legt geen link naar de zonde!
De letterlijke vertaling uit het Aramees, de taal van Jesus: laat ons niet leiden naar bekoring. Want het is natuurlijk niet God die dat doet. Maar God beproeft ons wel.

(Antwerpen, 2016-12-14)

#195

Dat GOD deze geloofsverraders maar snel in het vagevuur steekt.
Liefst nog dit jaar....

(Oostakker, 2016-12-14)

#197

terechte en moedige actie! Ik bid ook niet klakkeloos de nieuwe 'versie' omwille van dezelfde redenen. Inderdaa, een ware beproeving om telkens te moeten bidden ' breng ons niet in beproeving...'. Een doelbewuste verandering. Als enig antwoord kreeg ik van hogerhand: het zijn toch geleerden en bekwame mensen die de nieuwe versie maakten. Ocharme! Aan wie wordt de waarheid geopenbaard??? Arme Schriftgeleerden. Waarom toch??? Beproeving maakte ook mijn leven dieper!

(Ieper, 2016-12-14)