درخواست حمایت از وزیر محترم بهداشت برای پیگیری توقف اعطای شماره نظام پزشکی به فارغ التحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی

Comments

#2

اعتراض به اقدام غیر قانونی نظام پزشکی در توقف اعطای شماره نظام آزمایشگاهی به دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی

سمیه محمودی برام (تهران, 2021-01-18)

#10

I’m signing this petition because the future of laboratory medical sciences matters for me.

Abbas Amin (Tehran, 2021-01-18)

#28

اعتراض به اقدام غیر قانونی نظام پزشکی در توقف اعطای شماره نظام آزمایشگاهی به دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی

Nasin zare (Isfahan, 2021-01-19)

#33

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

AZAM Karkhaneh (TEHRAN, 2021-01-19)

#79

انتخاب باید بر اساس شایستگی ها و صلاحیت ها باشد،نه بر اساس زور و ضایع کردن حق ،اگر هدف ما پیشرفت کشورمان است باید کشور های پیشرو در این زمینه را الگو خود قرار دهیم،با در انزوا قرار دادن علوم پایه بنیان و اساس علوم پزشکی زیر سوال میرود و کم کم سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.تا کی باید شاهد خروج نخبگان از این وطن باشیم!!!

Atefe Ebrahimi (Isfahan, 2021-01-19)

#110

I am not robot

محمد اسماعیلی جاجرم (جاجرم, 2021-01-19)

#119

عدم اعطای نظام پزشکی به فارغ التحصلان علوم پایە پزشکی بڕخلاف قانون و سخنان و فرمودەهای گهربار مقام معظم رهبری است.

هیمن مرادی (اشنویه, 2021-01-19)

#120

من امضا میکنم چون خودم و عده زیادی از جوانان کشور ناامید نشوند . جوان هایی که به جای اعتیاد و ... رو به علم و خدمت به کشور آورده اند و شما با بی توجهی و نقض قانون ها هر روز بیشتر آن ها را نا امید می کنید .

Fatemeh Fatehi (بندرانزلی, 2021-01-19)

#136

یک دانشجو ژنتیک با تمام سختی های و نا عدالتی ها چه در حوزه علوم و چه در حوزه بهداشت حق رسیدن به حداقل هایش را دارد...

سلمان میرزاخواه (تهران, 2021-01-19)

#166

در اعتراض به توقف اعطا شماره نظام پزشکی

رویا عطابخشیان (تهران, 2021-01-20)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...