עצרו את גירוש מבקשי המקלט – בקשה מעולים חדשים וותיקים

Statistics

DateSignatures
2018-03-06 1
2018-02-13 1
2018-02-12 1
2018-02-10 1
2018-02-09 3
2018-02-08 5
2018-02-07 6
2018-02-06 12
2018-02-05 28
2018-02-04 101
2018-02-03 77
2018-01-27 1Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...