کمپین اعتراض به تصرف ظالمانه بخش هایی از خاک استان لرستان و چهار محال و بختیاری


photo_2017-07-03_09-32-00_(1).jpg
کمپین اعتراض به تصرف ظالمانه بخش های از خاک استان لرستان واستان چهارمحال وبختیاری

بررسی نقشه های مرزبندی جغرافیایی نشان می دهد مرزهای استان لرستان و چهار محال بختیاری طی یک اقدام بدون سر و صدا تغییر کرده است و بخشی از اراضی این استان توسط استان اصفهان به تصرف درآمده است.

 
 این درحالی است که بخش های جدا شده از بخش های پرآب این منطقه بوده است به نحوی که استان اصفهان با تصرف غیرقانونی بخش پر آب استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری به هم مرزی با استان خوزستان رسیده است.
بعد از اینکه وزارت کشور این موضوع را رد کرده و آن را شیطنت خواند اما طی چند روز اخیر نقشه جعلی وارد کتب درسی و حتی روزنامه های ایران شد و حتی گوگل مپ این نقشه جعلی را تصحیح نکرده است.

هیچ شکی نیست که این رویکرد به منطقه لرنشین یک رویکرد استعماری و ظالمانه است

جای بسکی شگفتی است که دولت که نماینده مردم است و باید حامی حقوق مردم باشد نه تنها چنین اقدامات ظالمانه را محکوم‌ومتوقف نمی کند بلکه ازآنان حمایت می کند
ما بعنوان مردم لر تا اکنون چندین برابر سهم وطنی خودمان به اصفهان ومرکز ایران را پرداخت کرده ایم حالا آنکه طرف مقابل حتی حاضر نیست که ما را بعنوان هموطن بپذیر وحق وحقوقی برایمان به رسمیت بشناسد
خطاب به مدیران کلان کشور وسیاسیون بزرگ این کشور می گویم اگر قرار است ما مردم لر را بکشید این را به ما اعلام کنید که خیالمان راحت شود که قرارنیست دراین کشور زنده باشیم وحق وسهمی داشته باشیم
اگرهم بخشی از مردم این کشور هستیم برطبق قانون اساسی(البته اگر دولت مردان به آن ایمان دارند) دارای حق وحقوقی هستیم
برکسی پوشیده نیست که سرزمین لرستان(استانهای لرنشین) ازهیچ صنعت و زمینه اشتغال مدرنی برخوردار نیستند
وتنها پیشه مردم ما دامپروری وکشاورزی است که هردو محتاج آب هستند
هدف الحاق این بخش از خاک لرستان( بختیاری واستان لرستان) به اصفهان فقط غارت بیشتر منابع آبی خاک لرستان است
دولت نه تنها هرگز حامی ما نبوده بلکه از هرآنچه علیه ماست حمایت می کند
دها پروژه آب رسانی از خاک ما به مرکز ایران آیا کفایت نمی کنند؟
چقدر دیگر ما باید تاوان بدهیم تاچه زمان؟
لطفا اقدامات ظالمان علیه ما لرها را پایان دهید.


کمپین اعتراض به غصب خاک لرستان و چهار محال بختیاری    Contact the author of the petition