اعتراض به دستورالمعل ترویج زایمان طبیعی ۱۳۹۷

بِسْم الله الرحمن الرحیم
احتراما از آنجا که ابلاغ دستور العمل جدید ترویج زایمان طبیعی نگرانیها و مخالفتهایی را در بین جامعه متخصصین جراحان زنان و زایمان ایران برانگیخته است ضمن نقد بندهایی که اجرایی شدن آنها میتواند آسیب جدی به سلامت مادر و نوزاد و نیز امنیت شغلی و روحی پزشک وارد کند پیش از هرگونه اقدام عملی که عواقب غیرقابل پیش بینی خواهد داشت ایرادات زیر به صورت کتبی تقدیم گردد.ضمنا امضا کنندگان ذیل تقاضای لغو فوری ان را دارند.
١ .حذف پذيرش بيمار توسط ماماي خصوصي در بيمارستان دولتي و خصوصي.به این دلیل که ماما طبیب نیست و اموزش پزشکی ندیده و قادر به کنترل و اداره عوارض زایمان نمی باشد.
2.با احترام به قشر زحمتکش ماما از آنجایی که ماما پرستار آموزش دیده اطاق زايمان است و حقوق وكارانه تعریف شده دارد , تخصیص درصدی از جز حرفه ای پزشک به ماما نقض آشکار قانون و قابل پیگیری و شکایت در مجامع ذی الصلاح است.پسندیده تر آن است که بیمارستانهای محترم طبق صلاحدید وزارت بهداشت از محل مناسبی بودجه تشویق زایمان طبیعی ماما را تعریف نمایند.
شایان ذکر است کاهش دستمزد پزشک مسوول زایمان علاوه بر کاهش انگیزه متخصصین به قیمت خروج آنها از مراکز دولتی و حتی خصوصی و خالی ماندن مقیمی زنان است که پیشاپیش خطرات احتمالی و عواقب آنرا هشدار میدهیم.ناگفته پیداست نارضایتی صاحب حق (در اینجا پزشک)از لحاظ شرعی نیز مصداقی از غصب و مال نامشروع بوده که در دین مکرم اسلام بسیار نکوهیده است.                                                                3.در چند سال گذشته آمار زایمان طبیعی کشور به نام عامل زایمان که اکثرا تنها خروج جنین از بدن مادر را انجام داده ثبت شده است و تمام پروسه طولانی و پرخطر زایمان تنها با گرفتن سر جنین!نادیده انگاشته شده است.از آنجایی که هیچ زایشگاهی در صورت نداشتن پزشک مقیم یا انکال پذیرای زائو نبوده و نیست.بنابراین ضمن تقاضای تصحیح آمارسازی های قبلی, خواهشمندیم از این پس نحوه ثبت زایمان تغییر یابد و راه بر سوبرداشتهای آتی بسته شود.                                                                   ٥. إمكانات اطاق زايمان ها از نظرنسبت ماما به بيمار و مانيتورينگ داخلی و خارجی وABG و  حضور متخصص بیهوشی جهت زایمان بدون درد در حد کشورهای پیشرفته که الگوی وزارتخانه محترم هستند بهبود یابد تا آمار زایمان طبیعی نیز تا حد ممکن به ممالک مورد اشاره نزدیک شود.                           6.چنانچه مطلعید در سالهای قبل به علت کمبود متخصص زنان به ماما مجوز تاسیس دفتر کار داده شده بود و خوشبختانه با رفع این کمبود در سالهای اخیر دفاتر كار مامايي گاها به محلی جهت اقدامات خارج از کاریکولوم اموزشی ماما تبدیل شده است.لذا خواهشمندیم ضمن لغو مجوز تاسیس دفاتر مامایی جدید خصوصا در کلان شهرها با تخلفات صورت گرفته در دفاتر کنونی برخورد شده و نسبت به حذف این دفاتر اقدام عملی صورت گیرد.ث
7.حذف پرداخت پله کانی کارانه سزارینهای علمی که پرونده انها توسط کمیته ترویج زایمان طبیعی هر بیمارستان با ریاست مدیر گروه زنان تایید شده است و همچنین حذف مواردی چون دوقلویی و بریچ از آمار سزارین نخست زا خواسته دیگر اینجانبان است.
8.از آنجایی که اولین احترام و تکریم به زایو و مادر باردار دخیل دانستن تمایل او به نحوه زایمان است و این مهم در کتب علمی با نام سزارین به درخواست مادر گنجانده شده است و از کرامت بانوی باردار ایرانی بدور است که با زور و بدون لحاظ کردن نظر وی در خصوص رایمان طبیعی اجباری اقدام شود خواهشمندیم ضمن برگزاری کلاسهای اموزشی و مشاوره های لازم این حق برای کسانی که بر سزارین دلخواه مصر هستند حفظ شود تا بتوانند بدون استفاده از بیمه نوع زایمان خود راتصمیم گیری کنند.
9.چنانچه مستحضرید انجام سزارین های اورژانس از قبیل فول ارست افت قلب دیسترس جنین مکونیال سزارین تکراری شبانه اورژانس و چسبندگی های غیر قابل پیش بینی و... بار روانی و استرس شدیدی را به متخصص زنان وارد می کند که لازم است مانند سایر رشته های جراحی و بیهوشی کای اورژانس در این موارد تعریف شده و با موارد عادی و روتین تفاوت داشته باشد.
   10. یکی از موانع ترویج زایمان طبیعی نگرانی پزشک از عواقب قانونی و عدم حمایتهای مناسب از عوارضی است که گاها جزئی غیر قابل اجتناب در این پروسه اند.لذا پیشنهاد می کنیم ضمن اخذ رضایت اگاهانه از مادر باردار و همسرش در بدو بستری,اگاهی بخشی از طریق رسانه ها,مطلع نمودن کارشناسان محترم در پزشکی قانونی و قضات دادگستری,وظیفه دفاع از پزشک متخصص زنان و زایمان را وکیل بیمارستان برعهده گرفته و آسودگی خاطر پزشک مروج زایمان طبیعی را تامین گردانیم.                        در پایان اعلام می داریم طبق نص صریح قانون هیچ پزشک یا غیر پزشکی را نمی توان به پذیرش مسوولیت اقدام فرد دیگر مجبور کرد و متخصصین زنان نیز از پذیرش بیمار بستری ماما یا هر غیر پزشک دیگری معذور بوده و مسوولیت قانونی چنین کاری را بعهده سیاستگذاران و نویسندگان پروتکل ترویج زابمان طبیعی می دانند و در خصوص مسایل لگال که سالهاست به طرق مختلف با ان دست به گریبانند هشدار میدهند


متخصصین اینده نگر زنان وزایمان    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize متخصصین اینده نگر زنان وزایمان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...