درخواست ويرايش انتخاب رشته جهت ازمون دستياري پزشكي دوره چهل و پنجم

بسمه تعالی

ریاست محترم سازمان سنجش پزشكي

جناب آقای دکتر محمد حسین پورکاظمی

با سلام و احترام
پیرو تلاش مرکز سنجش آموزش پزشکی در راستای برقراری عدالت آموزشی طی برگزاری مراحل مختلف آزمون دستیاری سال جاری، که همراه با مشقات و تلاش حضرتعالی و مجموعه ی آن سازمان بوده است، اینجانبان خواستار فرصتی مجدد جهت ویرایش انتخاب رشته ی دستیاری جهت جلوگیری از تضییع حقی که ناخواسته بر ما روا خواهد شد، هستیم. مستحضرید فرایند انتخاب رشته ی دستیاری، بسیار پیچیده و سرنوشت ساز است که در سنوات گذشته در بازه ی زمانی طولانی تری انجام می گرفت.
قطعا بر حواشی تحمیلی و تنگنای زمانی برای اعلام نتایج نهایی آزمون واقفیم، لیکن تمدید فرصت انتخاب رشته جهت احقاق حق ذی نفعانی که به دلایلی اجتناب ناپذیر یا اهمال از سوی ایشان نیازمند این فرصت هستند، جهت کاهش احتمال انصراف و انتقالی ضروری به نظر می رسد.
از این رو از آن مقام محترم تقاضا می شود با توجه به سرنوشت ساز بودن موضوع با مد نظر قرار دادن منافع تعداد قابل توجهی از داوطلبان، با تمدید فرصت انتخاب رشته و ویرایش آن برای یک مدت کوتاه به متقاضیان یاری رسانید.
پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال امتنان را داریم.
 

 

 

پی نوشت

جهت اطلاع جناب آقای دکتر لاریجانی،معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

Sign this Petition

By signing, I authorize ahmad to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...