اعتراض زنان ایرانی به جمع آوری دستگاه های سونوگرافی مطب های متخصصین زنان و ممنوع کردن خانم های دکتر در رابطه با انجام سونوگرافی برای بیماران زنان

اعتراض زنان ایرانی به جمع آوری دستگاه های سونوگرافی مطب های متخصصین زنان و ممنوع کردن خانم های دکتر در رابطه با انجام سونوگرافی برای بیماران زنان

جناب دكتر قاضى زاده هاشمى
وزير محترم بهداشت ؛

احتراماً

ما زنان و دختران ایران عزیز خواهشمندیم اجازه بفرمائید خودمان تصمیم بگیریم که چه کسی ما را سونوگرافی کند و بیماری زنانه ما و وضعیت سلامتی جنین ما را تشخیص دهد، پزشکان زنان ما را مجبور نکنید که دستگاه های سونوگرافی مطبهای خود را جمع آوری کنند و بازرسان وزارت بهداشت را مأمور به جمع آوری دستگاه های سونوگرافی مطب های زنان نفرمائید. چه اتفاقی افتاده است که بعد از 40 سال افتخارآفرینی متخصصین زنان در سنگر تشخیص و درمان بیماری های زنانه، پزشکان زنان ما مجبور شده اند ما را روانه خیابان های شهر و مراکز رادیولوژی برای سونوگرافی بکنند، تا خدای نکرده به خاطر تأخیر در مراقبت های درمانی و از دست دادن وقت طلایی تشخیص و درمان ، آمار مرگ و میر مادران و نوزادان بالا رود چون در این صورت است که شما همچنان می توانید به کاهش آمار مرگ و میر مادر و نوزادی در سطح جهان افتخار کنید.

از آنجا كه اکثر آقايان نيز مايلند كه سونوگرافى زنان نزديكانشان توسط دكترهاى خانم انجام شودخواهشمنديم در اين همبستگى بانوان ما را حمايت كنند.

جمعی از زنان فعال اجتماعی ایران عزیز


جمعی از زنان فعال اجتماعی ایران عزیز    Contact the author of the petition