درخواست رسیدگی به معوقات بیمه سلامت

بسمه تعالی به:استاندار محترم خراسان رضوی جناب آقای رشیدیان از:جمعی از پزشکان شهرستان مشهد موضوع:درخواست رسیدگی به معوقات بیمه سلامت سلام علیکم: همانطور که مستحضرید در قراردادهای منعقده بین پزشکان و متولیان بیمه پایه،تکالیف همه به خوبی روشن و مشخص شده است.انچه خدمت رسانی را به بیماران بخصوص اقشار کم درآمد بهبود می بخشد،عمل هر کدام از طرفین قرارداد به تعهدات توافق شده است و اگر هر طرف در انجام وظایف کوتاهی یا بخشی از آن را متوقف کنند ،بدیهی است خدمت گیرندگان نیز آسیب خواهند دید.سازمان بیمه سلامت با پوشش درصد قابل توجهی از پزشکان و بیمه شدگان و صرف نظر از تنظیم قراردادهایی با متن یکطرفه،متعهد است با پیش بینی درست منابع قبل از ایجاد تعهد و تنظیم قرارداد،مصارف خود را روشن و دقیق محاسبه و در موعد مقرر نسبت به پرداخت های خود اقدام نماید.متاسفانه قریب به دو سال است این سازمان با تاخیر و حتی توقف پرداخت ها،جزی خدمت رسان را با مشکلات عدیده مواجه کرده است به طوریکه از سهم سال۹۶فقط ۴ماه اول آن پرداخت شده و الباقی کاملا بدون پاسخگویی لازم متوقف شده است و در سال ۹۷نیز بدون روشن شدن تکلیف و نحوه پرداخت دیون سال ۹۶،فقط فروردین سال ۹۷ را پرداخت کرده است و با وجود پیگیریهای متعدد پاسخ قانع کننده ای ارائه نشده است.پزشکان به ویژه پزشکان غیر جراح و نسخه نویس از یک سو با مشکلات عدیده مالی و تورم و افزایش هزینه های مطب داری اعم از اجاره و مالیات و غیره مواجه هستند و از سوی دیگر هر گونه توقف خدمت یا پرهیز از پذیرفتن بیمه پایه که شاید از سر ناچاری اجتناب ناپذیر باشد،بر رابطه پزشک و بیمار تاثیر منفی به جای میگذارد و ضمن داشتن پیامد های اجتماعی بسیار،اعتماد بین مردم و جامعه پزشکی را خدشه دار می سازد که جبران آن مستلزم هزینه های مادی و معنوی بسیار است.با این توصیفات از محضر جنابعالی به عنوان مسئول ارشد استان تقاضا داریم با توجه به فوریت و بغرنج شدن این مشکل،دستور بررسی و اقدام عاجل جهت رفع و عمل به تعهدات و تسریع در پرداخت ها و روشن شدن نحوه تادیه دیون سال ۹۶را صادر فرمایید تا جامعه پزشکی بتواند با دغدغه کمتر و امیدواری بیشتر به خدمت رسانی خود به مردم و بیماران ادامه دهد.با سپاس -رونوشت:جناب آقای دکتر دارابی رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد -رونوشت:جناب آقای دکتر بیرجندی نژاد رییس سازمان نظام پزشکی مشهد -رونوشت:ریاست محترم انجمن پزشکان عمومی خراسان رضوی -رونوشت:ریاست محترم انجمن متخصصین داخلی خراسان رضوی -رونوشت :جناب آقای دکتر رمزی مدیر کل بیمه سلامت خراسان رضوی

Sign this Petition

By signing, I authorize پزشکان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...