اعتراض به کم شدن زمان آموزشی درس مبانی اندو ۲

جناب آقای دکتر هاشمی نیا مدیر محترم گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی
همان طور که مستحضر هستید درس مبانی اندو ۲درترم جاری فقط دریک روتیشن(نیم ترم) و تنها در دوتایم ارائه میشود درحالی که سالهای گذشته در هر دو روتیشن و درسه تایم ارائه میشده است
باتوجه به اینکه
اولا:ساعت آموزشی این درس کم شده و این ظلمی بزرگ است
ثانیا:درس مبانی اندو ۲ درسی سنگین است که نیاز به تمرین و فعالیت زیاد دارد و قطع به یقین باتوجه به تجربه ما از ترم گذشته(مبانی اندو ۱)که به مراتب سبکتر از مبانی اندو ۲هست،دریک نیم ترم تمام نخواهد شد
ثالثا:دروس عملی پره کلینیک همه رشته ها مثل پروتز ثابت ،کامل ،پارسیل و ترمیمی دریک نیمسال تمام ارائه میشود بااینک درس اندو به مراتب نیاز به تمرین و وقت گذاری بیشتریست.
رابعا: یادگیری مهارتهای عملی به تدریج است و نیاز به زمان دارد.
و همچنین ترم گذشته بعلت کمبود وقت و امکانات دانشجویان تجمعی تشکیل دادند و حال آنکه ترم پیش این درس دریک نیمسال بود و باز وقت کم آمد و امسال اگر یک نیم ترم شود اعتراضات و تجمعات بدتری شکل خواهد گرفت
لذا خواهشمند است دستور فرمایید این واحد همانند سنوات گذشته ارائه شود و تغییرات امسال به حالت قبل بازگردد
دانشجویان ورودی ۹۴  

رونوشت:دکتر نورالهیان معاون محترم آموزشی دانشکده دندانپزشکی

Sign this Petition

By signing, I authorize Soroush Talakesh to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...