درخواست برگزاری میانترم درس اطفال ۲نظری

  1. بسمه تعالی

    مدیر گروه محترم کودکان ، جناب آقای دکتر جعفرزاده

    با سلام ک تحیات

    احتراما ما دانشجویان ترم 9 ( ورودی 94 ) با توجه به ارائه ی درس کودکان 2 نظری در ترم جاری و اهمیت و دشواری این درس همچنین با توجه به اینکه همه ساله با لطف و ملایمت شما امتحان میانترم برگزار می شده است، خواستار برگزاری امتحان میانترم برای این درس می باشیم.

    پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما کمال تشکر را داریم.


محمدرضا ترکش    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize محمدرضا ترکش to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook