امضا برای طرح عدم کفایت روحانی رییس جمهور ایران

ناتوانی حیرت‌انگیز دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین مصداقی آشکار از پدیده‌ای است که سال‌هاست با آن مواجهیم و امروز به نهایت حد خود رسیده است؛ پدیده‌ی بی‌کفایتی دولت در اداره کشور. پدیده‌ای که سبب می‌شود توده‌ی جامعه یک‌شبه له شده و چند ده کشته برجای بماند، اما مسئولین امر خم به ابرو نیاورند. امروز باید با کنار زدن پرده‌ها و بدون لکنت در خصوص این پدیده موضع‌گیری کرد و برای کنار زدن آن از مدیریت کشور مطالبه‌ی عمومی شکل داد.

مطالبه‌ی اصلی؛ طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور و نجات قوه مجریه از دست این پدیده‌‌ی غیرقابل‌تحمل است. ما معتقدیم با کنار زدن موانع می‌توان امیدوار بود که به‌صورت گام‌به‌گام و با اقناع عمومی و پشتیبانی مردم، مستقل از جناح‌های سیاسی و رسانه‌های
رسمی تکلیف این پدیده را در کشور تعیین کرد

امضاکنندگان این بیانیه بر این باورند که افتضاحِ بنزین، نه اولین تجربه تلخ و سراسر خسارت‌بار برای کشور بوده و نه آخرین آن؛ مصادیق پرتعداد از بی‌کفایتی مزمن در طول 6سال گذشته، پیش روی ماست و ضروری است یک به یک و با دقت، مورد بازنگری و واکاوی قرار گیرد. تنها از چنین مسیر منطقی و شفافی است که می‌توان جمعبندی مورد تصریح در این دعوت‌نامه را تأیید نمود و مسئولانه با آن همراه شد. لذا از تمام مردم، نخبگان و مسئولین کشور دعوت می‌کنیم درباره این مسئله اندیشیده، در محافل مختلف پیرامون آن سخن گفته، در رسانه‌های اجتماعی به ابراز نظر درباره‌ی آن پرداخته و برای ایجاد تغییرات سریع به‌منظور نجات کشور از بن‌بست و ناامیدی و حذف این گروه ناتوان از رأس امور اجرایی کشور، کمر همت ببندند.


شروعی بر پایان بی کفایتی    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize شروعی بر پایان بی کفایتی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...