درخواست کمک از دولت برای بهبود شرایط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ، بیش از شصت سال پیش تاسیس گردید . این شرکت تنها مجموعه ی دولتی است که در امر کنترل کیفی پروژه های عمرانی فعالیت می کند . این مجموعه در تمام استانهای کشور و در دور افتاده ترین نقاط ، بویژه در مکانهایی که دولت در حال اجرای پروژه های ملی است ، به خدمات رسانی مشغول است .

علیرغم توان فنی پرسنل و با وجود سابقه ی طولانی شرکت ، متاسفانه ساختار درآمد / هزینه ای آن سبب شده که حجم انبوهی از مطالبات پرسنلی و سازمانی ، افق دید را تاریک و انگیزه ها را بی رمق نموده است .

از شما می خواهیم با رای خود ، دولت را مجاب به حمایت از این مجموعه کنید . که در غیر اینصورت ، آینده ی نامطمئنی پیش رویِ پروژه های ملی است .


نواندیشان آزمایشگاه    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize نواندیشان آزمایشگاه to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook